Dodano: 14 lutego 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że IV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 21 lutego 2011 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. II,

2/ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno – rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim,

3/ sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego,

7/ wieloletniej prognozy finansowej,

8/ uchwały budżetowej na rok 2011.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 14 lutego 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.