Dodano: 9 lutego 2011 r.

 

BĘDZIE DROŻEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim ogłaszają wysokość opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w związku z wejściem w życie taryf opłat w rozumieniu art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.).

Stawki odpłatności taryfowej obowiązują od 01 marca 2011 r. do 29.02.2012 r. w wysokości:

1. ZAOPATRZENIE W WODĘ:

- Cena wody dostarczanej z komunalnych urządzeń wodociągowych dla wszystkich odbiorców

 - 2,49 zł/m3 + 8% VAT

Stawki opłat abonamentowych:

- odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - 2,00 zł/odbiorca/m-c + 8% VAT

- odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 - 5,07 zł/odbiorca/m-c + 8% VAT

- odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

 - 6,92 zł/odbiorca/m-c + 8% VAT

2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

Grupa I

- Gospodarstwa domowe - 3,73 zł/m3 + 8% VAT

Grupa II

- Przedsiębiorstwa handlowe, usługowe sklepy, instytucje, szpitale, apteki, szkoły przedszkola, internaty, restauracje, bary kawiarnie i ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi o ładunku BZT5 do 350 mg O2/litr - 5,24 zł/m3 + 8% VAT

Grupa III

- Zakłady przemysłowo-produkcyjne przetwórstwa mięsnego i spożywczego itp.

 - 9,35 zł/m3 + 8% VAT

 

Dla porównania ceny (netto) wody i ścieków w pobliskich miastach

 

Lp.

Miejscowość

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

woda

ścieki

woda

ścieki

1

Kraśnik

2,78

3,59

2,84

3,59

2

Biłgoraj

2,59

4,61

2,60

5,41

3

Opatów

3,51

3,69

4,60

4,69

4

Staszów

2,67

6,12

3,37

7,46

5

Tarnobrzeg

4,19

4,65

4,19

4,65

6

Nisko

3,24

4,00

3,48

4,00

 

 

Info: PGKiM oraz ZGK w Janowie Lubelskim

 


Dodano: 9 lutego 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.