Dodano: 25 stycznia 2011 r.

 

SZLACHETNA I SKUTECZNA POMOC PO RAZ DRUGI

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”.

Już po raz drugi na terenie powiatu janowskiego, a po raz dziesiąty w Polsce, została przeprowadzona akcja SZLACHETNA PACZKA. Osobą prowadzącą akcję był Lider Rejonu, który miał za zadanie pozyskać wolontariuszy, adresy potrzebujących rodzin, miejsce na magazyn i osoby do rozwożenia paczek. SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa, której pomysłodawcą i prezesem jest ks. Jacek Stryczek – duszpasterz akademicki i ludzi biznesu. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. Podczas modlitwy na Anioł Pański 21 listopada 2010 roku papież Benedykt XVI pozdrowił i pobłogosławił akcję SZLACHETNA PACZKA, mówiąc, że to dzieło miłosierdzia dla dobra potrzebujących i tych, którzy im przychodzą z pomocą.

W tym roku pomogliśmy 49 rodzinom z naszego powiatu. W zeszłym roku 30 rodzin otrzymało pomoc. W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. W naszej janowskiej akcji darczyńcami okazały się całe rodziny, parafie, grupy znajomych, klasy szkolne i ich nauczyciele, właściciele firm, pracownicy różnych przedsiębiorstw i instytucji z Janowa Lubelskie - 31 rodzin. Dla 18 rodzin paczki przyjechały z Warszawy, a jedna nawet przybyła do nas z Anglii.

Liderami Zespołu byli Ks. Mirosław Gajewski, Natalia Kiszka i Angelika Wieczorek. Do grona wolontariuszy dołączyli także nauczyciele, absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, księża z Janowa Lubelskiego i Branwi, a także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po etapie rekrutacji, Lider Rejonu przystąpił do przeszkolenia wolontariuszy, następnie delegowaniem zadań i zarządzaniem nimi oraz raportowaniem wyników na kolejnych etapach akcji do Koordynatora Regionalnego, a następnie do głównego koordynatora w regionie lubelskim. Zdobyliśmy adresy rodzin potrzebujących, biorąc pod uwagę ilość wolontariuszy, ponieważ obowiązywała nas zasada, że jeden wolontariusz opiekuje się maksymalnie trzema rodzinami. Następnie udawaliśmy się z ankietami 1A (dane rodziny) i 1B (konkretne potrzeby) pod wskazane adresy, aby przeprowadzić wywiad, jak również ocenić sytuację tych osób. Kolejnym etapem było wprowadzenie danych z ankiet i opisu rodziny do anonimowej bazy SZLACHETNEJ PACZKI i zatwierdzenie tego przez Lidera Rejonu. Dnia 20 listopada została otwarta baza dla darczyńców – ludzi wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka.

W dniach 10-12 grudnia 2010 roku pełniliśmy dyżury w magazynie SZLACHETNEJ PACZKI, który był zlokalizowany w domu parafialnym Św. Józefa przy parafii Św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim. Darczyńcy dostarczali paczki do magazynu o ustalonych godzinach, następnie wolontariusze w towarzystwie kierowcy (ks. Mirosław Gajewski i Sławomir Nakonieczny) oraz Lidera Rejonu rozwozili paczki do oczekujących na nie rodzin. Radość i łzy wzruszenia wszystkich ludzi okazały się bezcenne – to największe podziękowanie dla tych, którzy przyczynili się w sprawny przebieg tegorocznej akcji w powiecie janowskim. Odpowiedzieliśmy na potrzeby 49 rodzin. Mamy nadzieję, że przy organizacji III edycji tej wspaniałej akcji w naszym rejonie, uda się obdarować jeszcze większą liczbę potrzebujących rodzin.

13 stycznia 2011 roku w Auli Muzycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie odbyło się oficjalne zakończenie akcji SZLACHETNA PACZKA w województwie lubelskim, podczas którego koordynator regionalny Pan Andrzej Podgórski wręczył wszystkim wolontariuszom i ich liderom certyfikaty, a także podziękowania za szlachetne serce. Nasz rejon otrzymał wyróżnienie dla Super Lidera Lubelskiej Szlachetnej Paczki 2010 w kategorii: pozyskanie Darczyńców. Udział w takiej akcji okazuje się dla wolontariusza niezwykłą przygodą, doświadczeniem, które wzbogaca, otwiera oczy na drugiego człowieka i rozwija świadomość, jak wiele można zrobić, by pomóc. Kto raz odwiedził rodzinę potrzebującą, organizował dla niej pomoc i głęboko przeżył udział w PACZCE, już nigdy nie będzie taki sam. W każdym z nas jest niesamowity potencjał oraz ten czuły punkt – zapał do życia i energia do działania – trzeba je tylko znaleźć. Pamiętaj, nie musisz być bogaty, by pomagać innym. Pomóż nam pomagać.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu akcji, mając na uwadze dobro innych, a dziękuję przede wszystkim Ks. kanonikowi Janowi Sobczakowi za duchowe wsparcie, pomoc, życzliwość i dobre słowo.

Anna Szmidt - Lider Rejonu Janów Lubelski akcji „Szlachetna Paczka”

 


Dodano: 25 stycznia 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
©COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI