Dodano: 20 stycznia 2011 r.

 

INFORMACJA OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w roku 2011 będzie realizował już po raz czwarty Projekt Systemowy „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną na terenie Gminy oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych uczestników a co za tym idzie sprawne poruszanie się po rynku pracy.

Innowacyjną metodą pracy środowiskowej będzie realizacja Programu Aktywności Lokanej. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi, może to być również środowisko grupy zawodowej lub społecznej.

 

Tekst: Magdalena Kolasa - Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 


Dodano: 20 stycznia 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
©COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI