Dodano: 17 stycznia 2011 r.

 

PO RYBY 2007-2013

W związku z ponownym przystąpieniem do konkursu na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Lokalna Grupa Rybacka „Karp Doliny Sanny” zrzeszająca cztery gminy powiatu janowskiego: Janów Lubelski, Modliborzyce, Zaklików i Potok Wielki w dniu 12.01.2011 zorganizowała w Janowie Lubelskim spotkanie dla przedsiębiorców, właścicieli stawów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji administracji publicznej i osób zainteresowanych.

Na spotkaniu omawiano kwestie dotyczące wydatkowania środków finansowych na poszczególne obszary z katalogu zakresu dostępnych przedsięwzięć w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013 jakie stowarzyszenie pozyska, gdy strategia zostanie wybrana do realizacji.

Spotkanie to miało również na celu wygenerowanie pomysłów, jak w przyszłości skutecznie wzmacniać konkurencyjność naszego regionu oraz utrzymać atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Wszelkie działania prowadzone przez stowarzyszenie przyczynić się mają w przyszłości do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Istotne jest podejmowanie działań na poziomie lokalnym przez obecne tam społeczności, w celu złagodzenia zagrożeń, a także wykorzystanie nowych szans rozwoju oferowanych przez stowarzyszenie. Społeczności lokalne najlepiej potrafią określić swe potrzeby i włączyć je do lokalnych strategii, które powinny zmierzać do poprawy jakości życia i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Osoby zainteresowane członkostwem zapraszamy do biura LGR „Karp Doliny Sanny”, które mieści się przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim, nr tel. 15 87 22 652.

 

 

 


Dodano: 17 stycznia 2011 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
©COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI