Dodano: 7 stycznia 2011 r.

 

„PO RYBY” - ZAPROSZENIE

Informujemy, iż w związku z ponownym przystąpieniem do konkursu na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Lokalna Grupa Rybacka „Karp Doliny Sanny” zrzeszająca cztery gminy powiatu janowskiego: Janów Lubelski, Modliborzyce, Zaklików i Potok Wielki zaprasza przedsiębiorców, właścicieli stawów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji administracji publicznej i osoby zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się dnia 12.01.2011r. o godz. 9.00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Spotkanie ma na celu zaktualizowanie zapisów w strategii stowarzyszenia pod kątem nowego naboru i wygenerowanie pomysłów, jak w przyszłości efektywnie wydatkować pozyskane przez stowarzyszenie środki i skutecznie wzmacniać konkurencyjność oraz utrzymać atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Wszelkie działania prowadzone przez stowarzyszenie przyczynić się mają w przyszłości do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

W załączniku przedstawiamy Państwu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. Osi 4 Programu Operacyjnego z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków oraz wzór karty projektowej. Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje odnośnie Programu Operacyjnego „RYBY 2007 - 2013” znajdą Państwo na stronie internetowej

www.minrol.gov.pl.

Osoby zainteresowane członkostwem zapraszamy do biura LGR „Karp Doliny Sanny”, które mieści się przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim, nr tel. 158722 652.

Tutaj do pobrania:

- KARTA PROJEKTU do opracowania lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (doc. 46 KB)

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 15.10.2009 r. (PDF 334 KB)

 

 

 


Dodano: 7 stycznia 2011 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
©COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI