Dodano: 3 stycznia 2011 r.

 

PO RYBY 2007 -2013

szansa na rozwój obszarów zależnych od rybactwa – spotkanie robocze Lokalnej Grupy Rybackiej „Karp Doliny Sanny”

29 grudnia 2010 roku w Potoczku odbyło się kolejne już spotkanie członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Karp Doliny Sanny”, w skład której wchodzą cztery gminy: Janów Lubelski, Potok Wielki, Modliborzyce oraz Zaklików, a także Starostwo Janowskie i Stalowowolskie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, a przede wszystkim osoby zajmujące się hodowlą ryb i prowadzące gospodarstwa rybackie.

Spotkanie miało na celu podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkursu na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 grudnia 2010 roku oraz zaktualizowanie zapisów w strategii pod kątem nowego naboru.

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich dla obszaru całego kraju wynosi: 114 318 957 euro.

Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, do której aplikuje LGR „Karp Doliny Sanny” ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR).

Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma zaktywizować ludność na obszarach zależnych od rybactwa do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, publicznego (gminy i inne podmioty publiczne) oraz przedstawicieli sektora społecznego (dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa). Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu LSROR, uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.

Kolejne spotkania odbędą się na terenach każdej z Gmin członkowskich na początku stycznia 2011 roku.

Osoby zainteresowane członkostwem w grupie zapraszamy do biura LGR „Karp Doliny Sanny”, które mieści się przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim.

Tekst: Agata Spóz

Foto: Łukasz Spryszak

 


Dodano: 3 stycznia 2011 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
©COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI