Dodano: 3 stycznia 2011 r.

 

SPORT KWALIFIKOWANY

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, w oparciu o art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr XXI/147/08 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, że kluby sportowe, które prowadzą dyscypliny w systemie ligowym, zaliczanym do sportu kwalifikowanego, mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia na prowadzoną w tym zakresie działalność.

Wniosek na ustalonym formularzu (tutaj do pobrania)należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. nr 23), w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, w terminie do 14 stycznia 2011 roku, do godziny 15.00, w zaklejonej kopercie z napisem „Wniosek o przyznanie wsparcia w zakresie sportu kwalifikowanego”. Rozliczenia, przyznanego dofinansowania, należy dokonać w terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku.

 

 Red.

 


Dodano: 3 stycznia 2011 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
©COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI