Dodano: 28 grudnia 2010 r.

 

 

TURYSTYKA - PASJA I PROFESJA

 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału bezpłatnych szkoleniach z zakresu turystyki, realizowanych w ramach projektu „Turystyka – pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia z zakresu turystyki”. Oferta skierowana jest do dorosłych osób pracujących, które ukończyły 18 lat, mieszkają lub pracują na terenie województwa lubelskiego i z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

 

Oferujemy Państwu uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach obejmujących:

kurs branżowego języka obcego (do wyboru język angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i włoski na różnych poziomach zaawansowania) – (80 h szkoleniowych)

warsztaty praktyczne o następującej tematyce:

Obsługa osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym,

Grafika komputerowa w turystyce,

Marketing usług turystycznych,

Tworzenie regionalnych produktów turystycznych,

Księgowość i ubezpieczenia w turystyce,

Zarządzanie informacją i siecią kontaktów w turystyce,

Kuchnia regionalna jako element promocji regionu,

Doskonalenie umiejętności przewodników turystycznych i pilotów.

trening komunikacyjny, wzmacniający umiejętności interpersonalne i kompetencje sprzedażowe,

warsztat terenowy, uzupełniający wiedzę na temat największych atrakcji turystycznych regionu.

 

Szkolenia odbywać się będą w okresie od stycznia do maja 2011r. w trybie weekendowym. Udział w projekcie jest bezpłatny i wiąże się z uczestnictwem w pełnym cyklu szkoleniowym.

Organizator – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna - zapewnia:

- kompleksową obsługę logistyczną szkoleń,

- zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu,

- wykwalifikowaną kadrę i materiały szkoleniowe.

 

Poniżej prezentujemy ramowe programy warsztatów praktycznych.

 

Obsługa osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym - (80h):

- język migowy – I stopień,

- funkcje turystyki osób niepełnosprawnych,

- formy turystyki i wypoczynku osób niepełnosprawnych.

 

Grafika komputerowa w turystyce - (80h)

- techniki fotografowania i obróbki zdjęć,

- obsługa podstawowych programów graficznych w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych,

- PowerPoint – tworzenie prezentacji.

 

Marketing usług turystycznych - (64h)

- pojęcie, zasady, instrumenty marketingu usług turystycznych,

- zachowania konsumentów usług turystycznych,

- proces planowania marketingowego w przedsiębiorstwie turystycznym,

- e-marketing, marketing regionu w turystyce.

 

Tworzenie regionalnych produktów turystycznych - (64h)

- produkt turystyczny jako kluczowy czynnik rozwoju turystyki;

- etapy tworzenia markowych produktów turystycznych, cykl życia produktu,

- komercjalizacja produktu,

- analiza stanu rozwoju regionalnych produktów turystycznych w Polsce,

- identyfikacja działań podejmowanych w poszczególnych województwach – dobre praktyki.

 

Księgowość i ubezpieczenia w turystyce - (64h)

- VAT i marża w turystyce,

- zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania faktur,

- strategie zarządzania kapitałem obrotowym w turystyce,

- ubezpieczenia w turystyce.

 

Zarządzanie informacją i siecią kontaktów w turystyce - (64h)

- zarządzanie danymi (metody budowy banków danych, sposoby i techniki gromadzenia danych),

- metody i techniki sprawnego wykorzystywania danych,

- technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy informatora turystycznego,

- budowanie sieci kontaktów zawodowych i ich wykorzystanie.

 

Kuchnia regionalna jako element promocji regionu - (64h)

- zjawisko kuchni regionalnej jako elementu tradycji i kultury regionu,

- odrębność regionalna Lubelszczyzny,

- łączenie tradycji i nowoczesnych trendów w kuchni;

- przyrządzanie potraw regionalnych – warsztaty praktyczne.

 

Doskonalenie umiejętności przewodników turystycznych i pilotów - (64h)

- emisja głosu: głos jako narzędzie pracy; warunki prawidłowej emisji głosu, higiena głosu, praca nad głosem, techniki oddychania, ćwiczenia głosowe,

- relaksacja i muzykoterapia jako metody eliminowania napięcia poprawiające efektywność pracy głosem,

- elementy retoryki i skutecznej prezentacji,

- budowanie przekazu w oparciu o historię, kulturę, sztukę, wydarzenia towarzyszące.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w biurze Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie w budynku Filharmonii Lubelskiej przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 lub pod nr telefonu 81 532 14 48, a także na stronie projektu www.pasja-profesja.lrot.pl

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1

„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 

 

 


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI