Dodano: 22 grudnia 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że III sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 13:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski II,

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,

3) określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Janów Lubelski,

4) zasad i trybu umarzania oraz odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,

6) dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim na 2011 rok,

7) zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 22 grudnia 2010 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI