Dodano: 16 grudnia 2010 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” powstało w 2004 roku i aktualnie liczy 58 członków reprezentujących różne środowiska. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należy działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, dążenie do zaspokojenia potrzeb Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, promowanie idei wolontariatu, rozwijanie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi, społecznymi oraz środowiskiem lokalnym. Więcej informacji na temat dzielności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej:

 http://dpsjanow.strony.pl

W bieżącym roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym od stycznia 2011 roku każdy podatnik będzie mógł przekazać 1% swojego podatku. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z gorącą prośbą do Ludzi Wielkiego Serca o przekazywanie 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie najszerszym kręgu osób, za co z góry serdecznie dziękujemy.

Liczy się każda złotówka! Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych. Jednym z nich jest pozyskanie dofinansowania ze środków PFRON na organizację „Majówki 2011” – imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i osób niepełnosprawnych z domów pomocy społecznej z sąsiednich powiatów.

Dane adresowe:

ul. Wiejska 12,23-300 Janów Lubelski

Nr rachunku bankowego:

PBS w Janowie Lubelskim 87 9410 0000 2001 1017 8419 0001

KRS: 0000210756

Kontakt telefoniczny w godz.:7:00 – 15:00 pod nr 15 87 20 824

Prezes Stowarzyszenia „NASZ DOM” - Marta Startek

 

 


Dodano: 16 grudnia 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI