Dodano: 15 grudnia 2010 r.

 

NIE BĘDZIE PODWYŻKI PODATKÓW W JANOWIE LUBELSKIM

II sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbyła się 14 grudnia 2010 r. Jednym z punktów obrad było ślubowanie Krzysztofa Kołtysia Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Podczas obrad podjęto uchwałę istotną dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Rada obniżyła średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011r.

Podatek rolny utrzymany zostanie na poziomie lat ubiegłych. Nie będzie podwyżki jakichkolwiek podatków odprowadzonych do Urzędu Miejskiego w 2011r. Podczas interpelacji i zapytań radni podejmowali sprawy odśnieżania, utrzymania przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu. Zastępca burmistrza Czesław Krzysztoń prosił radnych i sołtysów o bieżące i bezpośrednie zgłaszanie spraw odśnieżania do Urzędu Gminy. Po przekazaniu życzeń świątecznych dla mieszkańców i radnych przez przewodniczącą Ewę Janus obrady zostały zakończone.

 


Dodano: 15 grudnia 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI