Dodano: 1 grudnia 2010 r.

UROCZYSTA GALA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane przez dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Annę Śmit były ukłonem w stronę wszystkich pracowników socjalnych oraz zajmujących się opieką z całego powiatu. Poświęcenie i praca tych ludzi z wszystkimi, którzy najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia przynosi na pewno satysfakcję, jest jednak pracą ciężką i wymagającą poświęceń.

Na uroczystej Gali z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która odbyła się dnia 25.11.2010r., została wręczona po raz pierwszy Nagroda Starosty Janowskiego „Róża pomocy społecznej”. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Laureatem nagrody mogą zostać pracownicy instytucji pomocy społecznej, wolontariusze, osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki i dyplomu. Kryteria wyboru jakie były brane pod uwagę to:

1) wpływ działalności na rzecz rozwoju społeczności powiatu janowskiego;

2) innowacyjność działania;

3) cykliczność działań;

4) ukierunkowanie działania na osiągnięcie celów społecznych;

5) rangę osiągnięć.

Komisja do spraw opiniowania wniosków rozpatrywała cztery wnioski dla „Barki” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz dwa wnioski dla ks. Bogusława Pituchy.

W tym roku jednomyślnie Nagrodę otrzymał Ks. Bogusław Pitucha Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej w zakresie prowadzonej działalności na rzecz społeczności lokalnej powiatu janowskiego.

Nagroda ta jest symbolicznym podziękowaniem za bezinteresowne zaangażowanie w misję niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym- mieszkańcom naszego powiatu, wielkie serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka i ręce służące pracą. Róża to symbol drogi przez wiele przeciwności - ostrych kolców, by osiągnąć piękne zwieńczenie dzieła w postaci kwiatu. Takim kwiatem pięknym, dającym wiele radości są efekty naszej pracy.

A.Ś.

Po wręczeniu” Róży pomocy społecznej” wójtowie wręczyli kwiaty kierowniczkom podległych Ośrodków Pomocy Społecznej. W imieniu burmistrza Janowa Lubelskiego podziękowania i kwiaty na ręce Magdaleny Kolasa składała Sekretarz Urzędu Miejskiego Bożena Czajkowska. Starosta Powiatu Janowskiego Zenon Sydor dziękował pracownikom podległych jednostek organizacyjnych oraz ich przedstawicielkom - paniom Annie Śmit z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marioli Surtel z „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Renacie Ciupak ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim, Lucynie Czarny z Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „ Promyk” oraz Reginie Małek z Warsztatów Terapii Zajęciowej za pracę i pomoc niesioną potrzebującym. Po oficjalnej części rozpoczęły się tańce do utraty tchu.

Tekst: J.M

Foto: Archiwum UM

 


Dodano: 1 grudnia 2010 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI