Dodano: 29 listopada 2010 r.

ZAPROSZENIE NA I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję pierwszą sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego

oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

7. Wybór komisji stałych Rady Miejskiej.

8. Interpelacje i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zapraszam na Mszę świętą, która odbędzie się przed sesją o godz. 8:00 w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim.

Przewodniczący

Rady Miejskiej V Kadencji

Marek Tomczyk

 

 


Dodano: 29 listopada 2010 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI