Dodano: 17 listopada 2010 r.

 

 

SKARBNIK BUDŻETU GMINY INFORMUJE

 

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY JANÓW LUBELSKI

ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

 

Wyszczególnienie Plan
po zmianach
Wykonanie
30.09.2010
%
wykonania

Dochody ogółem:

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie

- subwencje i różne rozliczenia

- środki finansowane z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji

- dochody własne gminy

68 435 581,94

 

4 582 211,00

 

12 288 430,00

31 741 745,82

 

19 823 195,12

45 895 406,23

 

2 283 846,81

 

10 237 834,67

18 684 503,15

 

14 689 221,60

67,00

 

49,80

 

83,30

58,90

 

74,10

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

75 898 541,25

 

30 252 882,00

45 645 659,25

48 294 574,97

 

22 181 402,40

26 113 172,57

63,60

 

73,30

57,20

Nadwyżka + / Deficyt -

-7 462 959,31

-2 399 168,74

-

Przychody budżetowe:

 

9 419 439,31

 

 

4 572 571,51

 

 

48,50

 

Rozchody ogółem

 

- spłaty pożyczek 

 

 

1 956 480,00

 

 

1 193 927,62

 

 

61,00

 

Sporządziła: G. O.

Sprawdziła: B. Sz.


Dodano: 17 listopada 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI