Dodano: 16 listopada 2010 r.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JANOWIE LUBELSKIM PARTNEREM W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH – ZAKOŃCZENIE EDYCJI 2010R.

8 listopada w Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowym DUO w Janowie Lubelskim Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” zorganizowało konferencję podsumowująca działalność Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim jako partnera w projektach systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach Batorz, Chrzanów, Godziszów i Potok Wielki. Na konferencję przybyło wiele zaproszonych gości m.in. Starosta Janowski Zenon Sydor, Wójt Gminy Potok Wielki Jerzy Pietrzyk, Wójt Gminy Chrzanów Czesław Jaworski, Sekretarz Gminy Batorz Jan Bartnik, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Jaskmanicka – Urban, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Śmit, Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Paweł Litwińczuk oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie opiekunowie projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu janowskiego ,Magdalena Wróbel z Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu janowskiego.

W czasie konferencji zostały przedstawione zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej ekonomii społecznej i aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Magdalena Wróbel z Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie zaprezentowała temat Ekonomii Społecznej jako szansy dla osób długotrwale bezrobotnych. Pani Ewa Jaskmanicka – Urban dokonała prezentacji Powiatowego Urzędu Pracy jako partnera w powrocie na otwarty rynek pracy. Natomiast dużą ciekawość wśród uczestników wzbudziła prezentacja, którą przedstawiła Grażyna Kasica, a dotyczyła Przyjaznej Gminy szansą na aktywizację i integrację mieszkańców gminy Potok Wielki. Przedstawione działania Gminy Potok Wielki spotkały się z wielkim uznaniem uczestników konferencji.

Na zakończenie konferencji Paweł Wiśniewski przedstawił działania podejmowane w tegorocznej edycji Klubu Integracji Społecznej. Uwieńczeniem konferencji był moment na który czekali sami klubowicze. Odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Wręczenia dyplomów uczestnikom KIS dokonały władze poszczególnych gmin. Obok dyplomów nasi uczestnicy otrzymali skromne upominki, które również przekazali swoim włodarzom w podziękowaniu za umożliwienie ze skorzystania z Klubu Integracji Społecznej.

Zarząd JSNP ”HUMANUS”

 


Dodano: 16 listopada 2010 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI