Dodano: 10 listopada 2010 r.

 

„ABSOLWENCI NA START”

Jednym z najważniejszych wyzwań Lubelszczyzny jest stworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi, którzy zdobywszy wykształcenie, nie mają szansy wykorzystać go w praktyce zawodowej. Na koniec stycznia 2010 r. w całym woj. lubelskim zarejestrowanych było 126 686 osób bezrobotnych. W powiecie janowskim wzrost bezrobocia jest bardzo wysoki (o ok. 12% między 2009, a 2010) i należy dołożyć wszelkich starań, aby ten proces zahamować lub przynajmniej zniwelować jego negatywne konsekwencje (np. wykluczenie społeczne).

Jedną z takich prób jest projekt realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Sp. z o. o. zatytułowany „Absolwenci na start” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). Główną formą wsparcia kierowaną do osób bezrobotnych (które nie ukończyły 25 lat i zamieszkują m. in. takie gminy, jak Dzwola, Janów Lubelski i Modliborzyce) jest 12-miesięczny płatny staż w wybranej instytucji. Oprócz staży każdy uczestnik ma szansę zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji i autoprezentacji podczas warsztatów doradczych. Ważnym elementem projektu jest indywidualny coaching, dzięki któremu możliwe będzie skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów pojawiających się w miejscu pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.inbit.pl/lublin oraz pod numerem tel. 81 479 30 60.

Projekt „Absolwenci na start” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor: Tomasz Knopik


Dodano: 10 listopada 2010 r.

 

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI