Dodano: 29 października 2010 r.

PIERWSZA NAGRODA

W KONKURSIE „KRYSZTAŁOWEJ KONICZYNY”

DLA JANINY SKUBIK

Od 10 lat Fundacja 4H organizuje konkurs „Kryształowej Koniczyny”, który poświecony jest promocji edukacyjnej pracy społecznej na terenach wiejskich. Dzięki temu możemy poznawać wspaniałych wolontariuszy i uczyć się od nich, jak pomagać skutecznie ludziom i zmieniać polską wieś na lepsze.

W tym roku był to 10 – jubileuszowy konkurs, w którym I nagrodę otrzymała Pani Janina Skubik, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” i pielęgniarka środowiskowa NZOZ „Zdrowie”. Od wielu lat Pani Janina Skubik aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach lokalnych, których celem jest rozwój powiatu janowskiego. Jest animatorką współpracy trójsektorowej samorządów lokalnych, organizacji samorządowych i przedsiębiorców do działania na rzecz środowiska lokalnego. Współpracuje ze szkołami. Koordynuje wiele projektów krajowych m.in. „Młodzi nieustraszeni” i międzynarodowych, dzięki którym działają zespoły ludowe i śpiewacze, organizowane są szkolenia, wystawy, imprezy i konkursy. Jest skromną osobą, otwartą na potrzeby innych ludzi, a w życiu prywatnym – dobrą żoną i matką 4 dzieci, a od niedawna babcią.

Program 4H, co tłumaczymy z jęz. angielskiego: heart – serce, head – głowa, hands – ręce i health - zdrowie, powstał ponad 100 lat temu w Stanach zjednoczonych, by pomagać kształcić i rozwijać się młodzieży wiejskiej. Obecnie jest rozpowszechniony w ponad 80 krajach na całym świecie. Wszyscy zaangażowani w programie 4H realizują hasło „uczyć się działając” i pracują tak, by „najlepsze było jeszcze lepsze”, co zgodnie z ideą programu ma motywować młodzież i dorosłych liderów do ciągłego samodoskonalenia i ulepszania rzeczy uznanych za doskonałe.

Idea konkursu zrodziła się w 2000r. Celem było wypromowanie dobrych przykładów aktywizacji środowisk wiejskich i społeczników działających na rzecz edukacji mieszkańców wsi. Co roku dwustopniowa Komisja Konkursowa i Kapituła Konkursu wybierają spośród kandydatów do nagrody, których zgłaszają Marszałkowie województw. W konkursie biorą udział osoby wykazujące się pracą społeczną i mające poparcie dla swoich działań w środowisku. Są to: samorządowcy, nauczyciele, naukowcy, pracownicy domów kultury, członkowie organizacji pozarządowych, doradcy rolniczy, sołtysi i działacze izb rolniczych z całej Polski.

Stałymi patronami wspierającymi konkurs są: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Naczelna Organizacja Techniczna, Zarząd Główny SGGW, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Idea konkursu zdobywa dalszych zwolenników i w ten sposób realizowane są cele, jakie przyświecają konkursowi: zdobywane jest poparcie dla pracy społecznej na obszarach, dla edukacji mieszkańców wsi, dla popularyzacji dobrych przykładów działań w gminach. Głównym patronem konkursu jest Helen Nelson oraz Prymas Polski ks. Kardynał Józef Glemp.

Cieszymy się z sukcesu Janiny Skubik i mamy nadzieję, że zainspiruje on inne osoby do pełnienia roli leaderów społecznych na terenie Ziemi Janowskiej. Laureatce życzymy jeszcze wielu tak nobilitujących wyróżnień i pomyślności w dalszej pracy społecznej.

Info: Agata Spóz, LGD "Leśny Krąg"

 

 


Dodano: 29 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI