Dodano: 27 października 2010 r.

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RM

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję LI sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Sesja odbędzie się dnia 29 października 2010 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjecie uchwał w sprawach:

1) nabycia nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę,

2) aktualności studium i planów miejscowych Gminy Janów Lubelski,

3) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janów Lubelski,

4) przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2011 – 2013,

5) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim,

6) zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilno – prawny,

7) prac nad projektem uchwały budżetowej.

8) zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk

 


Dodano: 27 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI