Dodano: 26 października 2010 r.

 

DZIEŃ OTWARTY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim

zaprasza mieszkańców powiatu janowskiego

w dniu 29 października 2010 r. w godzinach 10:00 – 14:00

na

DZIEŃ OTWARTY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

W JANOWIE LUBELSKIM

Dzień otwarty będzie okazją do zapoznania się z pracą PSSE w Janowie Lubelskim oraz z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W programie przewidziano udzielanie informacji w zakresie:

EPIDEMIOLOGIA:

 • szczepień ochronnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

 • przyczyn zatruć pokarmowych,

 • postępowania w przypadku pokąsań przez zwierzęta,

 • poradnictwa na temat wykonawstwa badań do książeczki zdrowia w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella,

HŻŻiPU:

 • Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej,

 • systemu HACCP,

 • jak uniknąć zatruć grzybami – porady grzyboznawcy.

HIGIENA KOMUNALNA:

 • jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie działalności PSSE w Janowie Lubelskim,

 • wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać; zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, obiekty sportowe i rekreacyjne,

 • wymagań sanitarnych obowiązujących przy ekshumacji zwłok i szczątków oraz środków transportu drogowego przeznaczonych do przewozu zwłok.

HIGIENA PRACY

 • postępowania w przypadku choroby zawodowej,

 • czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,

 • czynników szkodliwych dla zdrowia występujące w środowisku pracy (substancje chemiczne, hałas, pyły, czynniki mechaniczne i czynniki biologiczne).

HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

 • zagadnień higieny środowiska przedszkolnego i szkolnego,

 • zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w obiektach stałych i obozach pod namiotami.

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

 • wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej obiektów użyteczności publicznej w świetle obowiązujących przepisów,

PROWADZONE BĘDĄ RÓWNIEŻ

 • badania pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru, cholesterolu całkowitego oraz triglicerydów we krwi,

 • pokaz/ instruktaż techniki samobadania piersi przy pomocy fantomu,

 • bezpłatne rozdawnictwo broszur i ulotek informacyjnych o różnorodnej tematyce prozdrowotnej,

 • poradnictwo metodyczne dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim

mgr Andrzej Kułażyński


Dodano: 26 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI