Aktualizacja: 27 października 2010 r.


 

  WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW DO RADY MIEJSKIEJ

  WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU Z OKRĘGU NR 3 (JANÓW LUBELSKI)

  INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

  SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  KANDYDACI NA BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

  KANDYDACI NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ

  OKRĘGI WYBORCZE W WYBORACH DO RADY POWIATU

  INFORMACJA O UTWORZENIU OBWODÓW GŁOSOWANIA

  INFORMACJA O PODZIALE GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE

 


  WYNIKI GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA

 

L.p.

Nazwisko i Imiona

Wiek

Wykształcenie

Liczba głosów oddanych na kandydata

% głosów

1

Dworak Sławomir

33

wyższe

1425

19.14%

2

Kołtyś Krzysztof Adam

45

wyższe

6019

80.86%

Dodano: 23 listopada 2010 r.


 

  WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW DO RADY MIEJSKIEJ

Okręg wyborczy nr

Nr listy

Nr na liście

Nazwisko i Imiona

Nazwa komitetu

Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata

% głosów ważnych

1

5

1

Tomczyk Marek Tadeusz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

432

41,10%

1

24

1

Zezulińska-Sowa Iwona

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANOWIACY

322

30,64%

2

4

1

Grzegórski Marian

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

422

54,81%

2

5

1

Wronka Lech Wincenty

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

288

37,40%

3

5

1

Majkowski Ryszard Marek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

460

41,63%

3

5

2

Janus Ewa Janina

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

427

38,64%

4 2 1 Tryka Lidia Teresa KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 182 22,69

4

5

1

Jarosz Henryk Józef

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

213

26,56%

5

23

1

Kaproń Roman Krzysztof

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

297

43,87%

6

5

1

Miś Eugeniusz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

366

56,57%

7

21

1

Wasilewski Ryszard Stanisław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUDA

234

53,67%

8

5

1

Kaproń Tomasz Józef

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

209

56,18%

9

5

1

Łukasik Andrzej

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

678

89,80%

10

22

1

Startek Bogdan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ PONAD WSZYSTKO

139

68,47%

11

19

1

Pawlos Roman Czesław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI

191

41,98%

 

Więcej szczegółów na stronie www.wybory2010.pkw.gov.pl

 

Dodano: 23 listopada 2010 r.


  WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU - O.W. NR 3

 

Nr
listy
Nr na
liście
Nr
okręgu
wyborczego
Nazwisko i imiona Wiek Głosy
oddane na
kandydata
% w skali
okregu
wyborczego
1 1 3 Mazur Stanisław Jan 50 503 6.90%
5 1 3 Bielecki Jerzy Feliks 41 498 6.83%
5 11 3 Wieleba Józef Stanisław 42 379 5.20%
5 12 3 Sydor Zenon 61 332 4.56%
17 3 3 Wasilewski Zygmunt Kazimierz 62 270 3.71%
18 1 3 Dworak Sławomir 33 319 4.38%

 

Więcej szczegółów na stronie www.wybory2010.pkw.gov.pl

 

Dodano: 24 listopada 2010 r.


  INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

 

W WYBORACH DO RADY GMINY

• karta do głosowania jest koloru białego

• można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu wyborczym lub na mniejszą liczbę kandydatów

• wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

• odda głos na większą liczbę kandydatów niż liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

• nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)

• postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

• postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono

 

W WYBORACH DO RADY POWIATU

• karta do głosowania jest koloru żółtego

• wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

• odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów

• nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)

• postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

• postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono

 

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

• karta do głosowania jest koloru niebieskiego

• wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

• odda głos na kandydatów z różnych list kandydatów

• nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)

• postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

• postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy kandydatów, której rejestrację unieważniono

 

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA

• karta do głosowania jest koloru różowego

• wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

• odda głos na więcej niż jednego kandydata

• nie postawi znaku „x" przy nazwisku żadnego kandydata (w żadnej kratce)

 

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA (w przypadku głosowania na jednego kandydata)

• karta do głosowania jest koloru różowego

• wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

• wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

• postawi znak „x" w obu kratkach

• nie postawi znaku „x" w żadnej kratce.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Dodano: 16 listopada 2010 r.


  SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORZEJ

INFORMACJA

Burmistrza Janowa Lubelskiego

Postanowieniem Nr 73/10 § 3 z dnia 7 października 2010 r.

Komisarz Wyborczy w Zamościu powołał Miejską Komisję Wyborczą

w Janowie Lubelskim w wyborach do rady miejskiej, rady powiatu,

sejmiku wojewódzkiego oraz burmistrza, zarządzonych

na dzień 21 listopada 2010 r.

Skład komisji:

1. Dorota WALIKOWSKA - Przewodnicząca

2. Krzysztof DERUŚ - Z-ca Przewodniczącego

3. Anna MOMOT - Członek

4. Edyta SYC - Członek

5. Przemysław Sławomir WOSZCZYŃSKI - Członek

6. Robert BUTRYN - Członek

7. Stanisław ŁUKASIK - Członek

 

Dodano: 16 listopada 2010 r.


  SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Janowie Lubelskim

z dnia 08 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,poz. 1190), oraz § 11 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim

z/s Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Piłsudskiego 56

1. SKUBIK Małgorzata Maria - Przewodnicząca

2. ŁUKASIK Zofia - Z-ca Przewodniczącej

3. BIELAK Andrzej - Członek

4. CHMIEL - Członek

5. GARBULA Ryszard – Członek

6. KRASOWSKI Marian Andrzej - Członek

7. KULPA Marianna - Członek

8. MUCHA Zbigniew - Członek

9. PUDEŁKO Anna - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Janowie Lubelskim

z/s w Zespole Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20

1. ZEZULIŃSKA Grażyna Maria - Przewodnicząca

2. KAMIŃSKI Krzysztof Andrzej - Z-ca Przewodniczącej

3. BARDAK Artur – Członek

4. LENART Sylwia Ewelina - Członek

5. MATYSEK Krzysztof Jan - Członek

6. PERET Marzena Ewa – Członek

7. RESZKA Elżbieta Urszula – Członek

8. SZKUP Anna – Członek

9. WIDOMSKI Szczepan Józef - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Janowie Lubelskim

z/s w Liceum Ogólnokształcącym ul. Jana Pawła II nr 1

1. GĄBKA Edward Henryk - Przewodniczący

2. KRAWCZYK Paweł - Z-ca Przewodniczącego

3. BLACHA Anna Barbara – Członek

4. DYCHA Dorota Elżbieta - Członek

5. HYŁA Katarzyna - Członek

6. KISZKA Anna - Członek

7. KRAWCZYK Magdalena - Członek

8. WYDRA Izabela – Członek

9. ŻYTKO Jolanta Małgorzata - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Janowie Lubelskim

z/s w Domu Pomocy Społecznej ul. Wiejska 12

1. ŚWIĄTEK Radosław Piotr –Przewodniczący

2. PUDEŁKO Anna - Z-ca Przewodniczącego

3. CHMIEL Mariusz - Członek

4. KOMSA Ewa - Członek

5. KUBINA Monika Agnieszka - Członek

6. ŁUKASIK Bronisława – Członek

7. MYSZAK Grażyna Agnieszka – Członek

8. SOSNÓWKA Krystyna - Członek

9. ZEZULIŃSKI Wiesław Marian -Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Janowie Lubelskim

z/s w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Zamoyskiego 37

1. SIEK Wanda – Przewodnicząca

2. WIDOMSKA Grażyna - Z-ca Przewodniczącej

3. FRYC Grażyna Ewa - Członek

4. JARGIŁO Renata Teresa - Członek

5. PACHUTA Urszula Maria - Członek

6. PODPORA Anna Marianna - Członek

7. RADZIK Agata Krystyna - Członek

8. SAWICKA Iwona - Członek

9. SĘDŁAK Anna Zofia - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Janowie Lubelskim

z/s w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

1. LENART Jarosław Jan – Przewodniczący

2. SPÓZ Agata Agnieszka - Z-ca Przewodniczącego

3. CZERNIAK Grzegorz - Członek

4. FERENC Dorota - Członek

5. JAKUBIEC Wiesława - Członek

6. KIEŁBOWICZ Joanna Judyta - Członek

7. KOLASA Magdalena Ewa - Członek

8. PACHUTA Marta - Członek

9. WICHA Magdalena -Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Białej Drugiej

z/s w Zespole Szkół w Białej Drugiej

1. KULPA Henryk - Przewodniczący

2. PIZOŃ Marian Eugeniusz - Z-ca Przewodniczącego

3. GRABOŚ Agnieszka Monika - Członek

4. GUMIENIK Agnieszka - Członek

5. KOŁTYŚ Krzysztof - Członek

6. ŁUKASIEWICZ Andrzej - Członek

7. MARTYNA Iwona Barbara - Członek

8. PACHUTA Renata Dorota - Członek

9. SUROWSKI Tomasz Marcin - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Łążku Ordynackim

z/s w Powszechnej Szkole Podstawowej w Łążku Ordynackim

1. KOTUŁA Agnieszka Anna - Przewodnicząca

2. WIDZ Łukasz Zygmunt - Z-ca Przewodniczącej

3. LENART Anna - Członek

4. PAŁKA Bożena – Członek

5. SKUBIK Marzanna Zofia - Członek

6. SOBÓTKA Robert - Członek

7. SZEWC Renata Małgorzata - Członek

8. TORBA Beata - Członek

9. ZIELONKA Piotr - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Momotach Górnych

z/s w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych

1. GRZEGÓRSKA- POWĘSKA Renata – Przewodnicząca

2. MOMOT Adam - Z-ca Przewodniczącej

3. FLIS Agnieszka Maria - Członek

4. GRZYBOWSKI Teresa - Członek

5. KISZKA Jolanta – Członek

6. KUSZ Paweł Jarosław – Członek

7. ŁUKASIK Piotr Paweł -Członek

8. ŁUKASZ Adam - Członek

9. SOBCZAK Marcin - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Janowie Lubelskim

z/s w SP. ZZOZ Janów Lubelski ul. Zamoyskiego 149

1. KACZMARSKA Ludmiła Liliana –Przewodnicząca

2. CIOSMAK Teresa Janina - Z-ca Przewodniczącej

3. DERUŚ Magdalena - Członek

4. JANIK Michał - Członek

5. ŁUKASIK Kinga Anna - Członek

6. ŁUKASIK Stanisław Ludwik – Członek

7. SOKAL Edyta Ewa – Członek

PRZEWODNICZĄCA

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Janowie Lubelskim

/-/ Dorota WALIKOWSKA

Dodano: 16 listopada 2010 r.


  KANDYDACI NA BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Janowie Lubelskim

z dnia 5 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Janowa Lubelskiego

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Janowie Lubelskim podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Janowa Lubelskiego:

 

1. DWORAK Sławomir, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Janów Lubelski,

- zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE INCJATYW SAMORZĄDOWYCH,

- nie należy do partii politycznych, popierany przez Diecezjalny Instytut Akcja Katolicka.

 

2. KOŁTYŚ Krzysztof Adam, lat 45,wykształcenie wyższe, zam. Janów Lubelski,

- zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC,

- nie należy do partii politycznej.

PRZEWODNICZĄCA

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Janowie Lubelskim

/-/ Dorota WALIKOWSKA

Dodano: 16 listopada 2010 r.


  KANDYDACI NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JANOWIE LUBELSKIM

z dnia 5 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach

do Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, póz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Janowie Lubelskim podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

 

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 1 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1. BIŻEK Józef Andrzej, lat 66, zam. Janów Lubelski

Lista nr 5 - KW PAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. TOMCZYK Marek Tadeusz, lat 57, zam. Janów Lubelski

2. CZAJA Andrzej, lat 56, zam. Janów Lubelski

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

1. JONAK Tomasz, lat 39, zam. Janów Lubelski

2. DRZAZGA Michał Adam, lat 58 , zam. Janów Lubelski

Lista nr 24 – KWW JANOWIACY

1. ZEZULIŃSKA – SOWA Iwona, lat 46, zam. Janów Lubelski

 

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. GRZEGÓRSKI Marian, lat 48, zam. Janów Lubelski

Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. WRONKA Lech Wincenty, lat 58, zam. Janów Lubelski

Lista nr 19 – KWW STRAŻAK – POWIAT JANOWSKI

1. RZĄD Aleksander, lat 53, zam. Janów Lubelski

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

1. PEZDA Paweł Robert, lat 27, zam. Janów Lubelski

2. SEREDA Bożena, lat 42, zam. Janów Lubelski

 

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 1 - KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1. KULPA Włodzimierz, lat 39, zam. Janów Lubelski

Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. MAJKOWSKI Ryszard Marek, lat 47, zam. Janów Lubelski

2. JANUS Ewa Janina, lat 48, zam. Janów Lubelski

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

1. DĄBEK Andrzej, lat 50, zam. Janów Lubelski

2. WACH Zbigniew Jakub, lat 49, zam. Janów Lubelski

 

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 1 - KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1. KNAP Rafał, lat 32, Janów Lubelski

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.TRYKA Lidia Teresa, lat 53, zam. Janów Lubelski

2. GĄBKA Piotr, lat 27, Janów Lubelski

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. GÓRA Małgorzata Maria, lat 47, Janów Lubelski

Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. JAROSZ HENRYK JÓZEF, lat 56, zam. Janów Lubelski

2. SZCZECKI Maciej Ryszard, lat 46, zam. Janów Lubelski

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

1. CEDRO Michał, lat 33, zam. Janów Lubelski

2. ROŻEK Krzysztof Józef, lat 25, Janów Lubelski

 

Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. ŁUKASIK Anna Sylwia, lat 25, zam. Janów Lubelski

Lista nr 5 -KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. PIZOŃ Artur Grzegorz, lat 39, zam. Janów Lubelski

Lista nr 23 -KWW OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA

1. KAPROŃ Roman Krzysztof, lat 54, zam. Janów Lubelski

 

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. FIROSZ Mariusz, lat 23, zam. Janów Lubelski

Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. MIŚ Eugeniusz Tadeusz, lat 55, zam Janów Lubelski

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

1. LEWIŃSKI Jan, lat 60, zam. Janów Lubelski

 

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.STELMACH Bożena Henryka, lat 60, zam. Janów Lubelski

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. KURZYNA Janusz Leonard, lat 46, zam. Janów Lubelski

Lista nr 21-KWW RUDA

1. WASILEWSKI Ryszard Stanisław, lat 59, zam. Ruda

 

Okręg Wyborczy Nr 8

Lista nr 5 -KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. KAPROŃ Tomasz Józef, lat 45, zam. Zofianka Górna

Lista nr 19 - KWW STRAŻAK - POWIAT JANOWSKI

1. KROCHMALSKI Stanisław, lat 53, zam. Zofianka Górna

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

1. WIŚNIEWSKI Jan, lat 40, zam. Zofianka Górna

 

Okręg Wyborczy Nr 9

Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. ŁUKASIK Andrzej, lat 33, zam. Biała Pierwsza

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH

1. WILCZYŃSKI Krzysztof, lat 62, zam. Biała Druga

 

Okręg Wyborczy Nr 10

Lista nr 5 -KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. KURZYNA Zbigniew, lat 41, zam. Łążek Garncarski

Lista nr 22 - KWW RÓWNOŚĆ PONAD WSZYSTKO

1. STARTEK Bogdan, lat 49, zam. Łążek Ordynacki

 

Okręg Wyborczy Nr 11

Lista nr 2 - KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. RZĄD Jan Wojciech, lat 51, Momoty Dolne

Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. BIŻEK Krzysztof Feliks, lat 38, zam. Momoty Górne

Lista nr 19 - KWW STRAŻAK – POWIAT JANOWSKI

1. PAWLOS Roman Czesław, lat 66, zam. Kiszki 1

PRZEWODNICZĄCA

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Janowie Lubelskim

/-/ Dorota WALIKOWSKA

Dodano: 16 listopada 2010 r.


  OKRĘGI WYBORCZE W WYBORACH DO RADY POWIATU

OBWIESZCZENIE

STAROSTY JANOWSKIEGO

z dnia 1 października 2010 r.

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póz. 1547 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o podziale na okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczbę wybieranych radnych w wyborach do Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

1. Uchwałą Rady Powiatu w Janowie Lubelskim Nr L/257/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany liczby radnych w okręgach wyborczych został ustalony podział powiatu janowskiego na następujące okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Janowie Lubelskim, ich numery i granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:

 

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba
mandatów
1 Gminy: Batorz, Godziszów 3
2 Gminy: Chrzanów, Dzwola 4
3 Gmina Janów Lubelski 6
4 Gminy: Modliborzyce, Potok Wielki 4

 

2. Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej w Janowie Lubelskim będzie sala konferencyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59

Starosta Janowski

Zenon Sydor

Dodano: 16 listopada 2010 r.


  INFORMACJA O UTWORZENIU OBWODÓW GŁOSOWANIA

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 15 października 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity) oraz uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XLV/311/ 10 z dnia 26 kwietnia 2010 r w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze i uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XLIX/351/ 10 z dnia 24 września 2010 r w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach: rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i burmistrza podaję do publicznej wiadomości wyborcom zamieszkałym na terenie gminy Janów Lubelski informacje: o podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granicach i numery, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (dot. również drugiej tury głosowania na burmistrza).

 

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Janów Lubelski: (Stare Miasto): ul. 3 Maja, 14 Czerwca, Armii Krajowej, Bialska, Cicha, Kilińskiego, Kołłątaja, Krótka, Krzywa, Księdza Skorupki (od Bialskiej do Sienkiewicza), Niecała, Piłsudskiego, Podlipie, Poprzeczna, Prosta, Rybna, Rynek, Spadowa, Spokojna, Stokowa, Sukiennicza, Szewska, Świerdzowa (od Nr 1 do Wałowej), Ulanowska, Wałowa, Wesoła, Zamoyskiego (od Nr 1 do Wałowej).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Janowie Lubelskim

ul. Piłsudskiego nr 56

 tel. 872-50-24

2

Janów Lubelski: ul. 8 Września, Jana Pawła II (domy prywatne i bloki) , Ogrodowa.

Zespół Szkół Zawodowych

w Janowie Lubelskim

ul. Ogrodowa nr 20

tel. 872-40-16

3

Janów Lubelski: ( Os. Wschód): ul. Azaliowa, Bławatkowa, Bratkowa, Brzozowa, Daliowa, Doktora Sowiakowskiego, Fiołkowa, Generała Maczka, Hiacyntowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaktusowa,  Kamienna, Kasztanowa, Klonowa,  Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Makowa, Mieczykowa, Ojca Jana, Przyborowie, Różana, Rumiankowa, Rydza Śmigłego, Sasankowa, Storczykowa, Szarotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Zamoyskiego (bloki),

Sołectwa : Szklarnia, Zofianka Górna, Zofianka Górna:

ul. Brzozowa, Przyborowie, Wojska Polskiego.

Liceum Ogólnokształcące  Nr 1

w Janowie Lubelskim

ul. Jana Pawła II nr 1

tel. 872-03-56

4

Janów Lubelski: ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Księdza Skorupki ( od Sienkiewicza do Zamoyskiego), Sienkiewicza, Szkolna, Wiejska (domy prywatne i bloki), Zamoyskiego (od Wałowej do końca bez bloków).

Dom Pomocy Społecznej

w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 12

tel. 872-01-94

 

Lokal dostosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

5

Janów Lubelski: (Zaolszynie) ul. Fredry, Generała Andersa, Generała Sikorskiego, Kościuszki, Lelewela-Borelowskiego, Lubelska, Narutowicza, Okopowa, Piaskowa, Polna, Pułkownika Lechnickiego, Rolna, Sowy Visa, Szymanowskiego, Targowa, Traugutta, Zakątna, Sołectwa: Borownica, Borownica-Laski, Cegielnia, Gierłachy, Jonaki, Kopce, Pikule, Ruda: ul. Sowy Visa, Targowa, Ulanowska.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 37

tel. 872-33-45

 

Lokal dostosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych

6

Janów Lubelski: (Południe, Obrówka) ul. 11 Listopada, Akacjowa, Bohaterów Porytowego Wzgórza, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Generała Bema, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Korczaka, Leśna, Łąkowa, Mączyńskiej, Mickiewicza, Modrzewiowa, Objazdowa, Ochotników Węgierskich, Partyzantów, Prusa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Sosnowa, Świerdzowa (od Wałowej do końca), Świerkowa, Turystyczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Janowie Lubelskim

ul. Bohaterów Porytowego

Wzgórza nr 23

tel. 872-46-76

 

Lokal dostosowany dla potrzeb

osób niepełnosprawnych

7

Biała sołectwa: Biała Druga, Biała Pierwsza, Biała Pierwsza- Laski

Zespół  Szkół

w Białej Drugiej

tel. 872-01-54

8

Łążek Ordynacki sołectwa: Łążek Garncarski, Łążek Ordynacki, Łążek Ordynacki-Kąty, Łążek Ordynacki-Przymiarki.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Łążku Ordynackim

tel. 872-67-24

9

Momoty Górne sołectwa: Kiszki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Szewce, Ujście.

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Momotach Górnych

tel. 872-61-01

 

Lokal dostosowany dla potrzeb

osób niepełnosprawnych

10

Obwód wyborczy – odrębny: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim,

ul. Zamoyskiego 149

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 149

tel. 872-46-11

11

Obwód wyborczy – odrębny:  Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 77

Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 149

tel. 872-46-11

 

Lokale wyborcze czynne będą w dniach wyborów samorządowych w godzinach od 8:00 do 22:00.

 

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Dodano: 25 października 2010 r.


  INFORMACJA O PODZIALE GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 29 września 2010 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad Powiatów i sejmików województw oraz uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XL/227/ 02 z dnia 27 czerwca 2002r w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze podaję do publicznej wiadomości wyborcom zamieszkałym na terenie gminy Janów Lubelski informacje: o podziale gminy na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Nr
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych

Siedziba
Miejskiej
Komisji
Wyborczej
1

Janów Lubelski: (Stare Miasto):

ul. 3 Maja, 14 Czerwca, Armii Krajowej, Bialska, Cicha, Kilińskiego, Kołłątaja, Krótka, Krzywa, Księdza Skorupki (od Bialskiej do Sienkiewicza), Niecała, Piłsudskiego, Podlipie, Poprzeczna, Prosta, Rybna, Rynek, Spadowa, Spokojna, Stokowa, Sukiennicza, Szewska, Świerdzowa (od Nr 1 do Wałowej), Ulanowska, Wałowa, Wesoła, Zamoyskiego (od Nr 1 do Wałowej).

2
Urząd Miejski
Janów Lubelski
ul.Zamoyskiego 59
2

Janów Lubelski:

ul. 8 Września, Jana Pawła II (domy prywatne i bloki), Ogrodowa.

2
3

Janów Lubelski: (Południe, Obrówka)

ul. 11 Listopada, Akacjowa, Bohaterów Porytowego Wzgórza, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Generała Bema, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Korczaka, Leśna, Łąkowa, Mączyńskiej, Mickiewicza, Modrzewiowa, Objazdowa, Ochotników Węgierskich, Partyzantów, Prusa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Sosnowa, Świerdzowa (od Wałowej do końca), Świerkowa, Turystyczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego.

2
4

Janów Lubelski:

ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Księdza Skorupki ( od Sienkiewicza do Zamoyskiego), Sienkiewicza, Szkolna, Wiejska (domy prywatne i bloki), Zamoyskiego (od Wałowej do końca bez bloków).

2
5

Janów Lubelski: ( Os. Wschód)

ul. Azaliowa, Bławatkowa, Bratkowa, Brzozowa, Daliowa, Doktora Sowiakowskiego, Fiołkowa, Generała Maczka, Hiacyntowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaktusowa,  Kamienna, Kasztanowa, Klonowa,  Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Makowa, Mieczykowa, Ojca Jana, Przyborowie, Różana, Rumiankowa, Rydza Śmigłego, Sasankowa, Storczykowa, Szarotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Zamoyskiego (bloki).

1
6

Janów Lubelski: (Zaolszynie)

ul. Fredry, Generała Andersa, Generała Sikorskiego, Kościuszki, Lelewela-Borelowskiego, Lubelska, Narutowicza, Okopowa, Piaskowa, Polna, Pułkownika Lechnickiego, Rolna, Sowy Visa, Szymanowskiego, Targowa, Traugutta, Zakątna.

1

7

Ruda

Sołectwa: Borownica, Borownica-Laski, Cegielnia, Gierłachy, Jonaki, Kopce, Pikule, Ruda: (ul. Sowy Visa, Targowa, Ulanowska).

m. Janów Lubelski (ul. Sowy-Visa, Targowa)

1
8

Zofianka Górna

Sołectwa: Szklarnia, Zofianka Górna, (z ul. Brzozowa, Kasztanowa, Klonowa, Przyborowie.

1
9

Biała

Sołectwa: Biała Druga, Biała Pierwsza,

Biała Pierwsza- Laski

1
10

Łążek Ordynacki

Sołectwa: Łążek Garncarski, Łążek Ordynacki, Łążek Ordynacki-Kąty, Łążek Ordynacki-Przymiarki.

1
11 Momoty Górne
Sołectwa: Kiszki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Szewce, Ujście.
1

 

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 


Dodano: 25 października 2010 r.


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI