Dodano: 21 października 2010 r.

TARGI AKTYWNYCH FORM POMOCY

W dniach 15-16 października w Zajeździe Nadrzecze w Nadrzeczu koło Biłgoraja odbyła się ogólnopolska konferencja „Targi Aktywnych Form Pomocy”. Konferencja została zorganizowana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej Oddział w Lublinie. W konferencji uczestniczyło wielu znamienitych gości m.in. Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji MPIPS w Warszawie, Andrzej Trzeciecki, Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy w Departamencie Pomocy i Integracji w MPIPS w Warszawie, Pani Monika Lipińska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Małgorzata Frant-Błażucka z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego oraz Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj. Konferencję rozpoczął Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus” Paweł Wiśniewski, który podkreślił ważność podejmowanego tematu, a także jak cenne jest prezentowanie dotychczasowego dorobku podmiotów działających w obszarze aktywnych form pomocy. Pani Krystyna Wyrwicka przekazała Listy Gratulacyjne od Sekretarza Stanu w MPIPS Jarosława Dudy dla władz samorządowych z gmin Janów Lubelski i Biłgoraj za podejmowanie partnerskich działań zmierzających do coraz większej aktywności społecznej. Jednocześnie zostały przekazane Listy Gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubelskiego, a także Wojewody Lubelskiego.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się prezentacja zagadnień dotyczących aktywnych form pomocy. Dr hab. o. Jan Mazur OSPPE Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL w Lublinie, przedstawił zagadnienia dotyczące perspektywy etycznej pracy socjalnej i ekonomii społecznej w encyklice Benedykta XVI "Caritas in veritate”. Następnie Pani Aleksandra Podkońska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, prezentowała temat „Ekonomia społeczna – alternatywną formą pomocy społecznej. Na zakończenie pierwszej części konferencji Pani Krystyna Wyrwicka przedstawiła zagadnienia dotyczące efektywności stosowanych aktywnych form pomocy i perspektywy ich rozwoju. W drugiej części konferencji prowadzone były prezentacje dobrych praktyk z zakresu aktywnych form pomocy podmiotów działających w tym obszarze i jednocześnie wytypowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z terenu całej Polski. Swój dorobek prezentowało: Województwo Lubelskie tj. Centrum Integracji Społecznej w Chełmie i Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie, Województwo Świętokrzyskie tj. Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu. Województwo Podlaskie tj. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Województwo Podkarpackie tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, Spółdzielnia Socjalna „Konar” w Tarnobrzegu oraz Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus” w Stalowej Woli, Województwo Lubuskie tj. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Zachodniopomorskie tj. Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie, Województwo Małopolskie tj. Fundacja „Wspólnota Nadziei” oraz Spółdzielnia Socjalna „Vifenix” z Krakowa oraz Województwo Mazowieckie, którego reprezentowało Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. Jednocześnie wytypowane podmioty mogły prezentować swój dorobek na specjalnie przygotowanych stoiskach targowych.

Drugi dzień konferencji obfitował w bogatą wymianę doświadczeń uczestników konferencji podczas dwóch paneli dyskusyjnych. Jeden prowadzony był przez Panią dr Martę Komorską z Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie i dotyczył roli pracownika socjalnego i pracy socjalnej w aktywnych formach pomocy”. Natomiast drugi prowadzony był przez Andrzeja Trzecieckiego z Departamentu Pomocy i Integracji społecznej MPIPS w Warszawie i dotyczył nowych rozwiązań w dziedzinie zatrudnienia socjalnego.

Konferencja „Targi Aktywnych Form Pomocy” organizowana przez JSNP ”HUMANUS” zorganizowana po raz pierwszy w Polsce i na Lubelszczyźnie stała się inspiracją do kolejnych krajowych targów organizowanych w następnych latach.

Zarząd JSNP ”HUMANUS”

 


Dodano: 21 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI