Dodano: 19 października 2010 r.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „JANÓW – MOJE MIASTO”

Janów Lubelski 10 czerwca 2010 r.

Komisja w składzie:

Leszek Waberski – artysta plastyk, Janowski Ośrodek Kultury- Przewodniczący Komisji

Krzysztof Biżek - plastyk - Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim

Edyta Wójec- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Monika Kieraga – Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Po ocenie 28 zdjęć zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny „Janów – moje miasto” ogłoszony z okazji 370 – lecia Janowa Lubelskiego przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim pod patronatem honorowym Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Kołtysia, postanowiło przyznać następujące nagrody:

I MIEJSCE

Natalia Dubiel, l.11, Szkoła Podstawowa im. Jana Zamojskiego w Janowie Lubelskim, kl. IV b, za zdjęcia „Opuszczony dom grabarza” i „Domek na wyspie”

II MIEJSCE

P. Mariusz Czajkowski, za zdjęcie „Sanktuarium”

III MIEJSCE ex quo

- Dominika Jargiło, l.13, Szkoła Podstawa im. Jana Zamojskiego w Janowie Lubelskim, za zdjęcie „Fontanna w Janowie”

- Patrycja Wołoszyn, l.17, za zdjęcie „Postać Chrystusa – stoki”.

Ponadto Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia za udział w konkursie dla: Dawida Matyska l.14, Zbigniewa Czajkowskiego, Agaty Wojciechowskiej l.13, Beaty Bartyzel l.11, Klaudii Rząd l.13, Karoliny Góry, Izabeli Łukasik l.11, Jakuba Kokoszki l.11, Kamili Gajór l.13, Ilony Góra l.11.

Komisja podkreśla zgodność z regulaminem zgłoszonych do konkursu prac, bardzo wysoki poziom artystyczny. Organizatorom dziękuje za sprawnie przeprowadzony konkurs.

 

KONKURS PLASTYCZNY „JANÓW – MOJE MIASTO”

Janów Lubelski 10 czerwca 2010 r.

Komisja w składzie:

Leszek Waberski – artysta, plastyk, Janowski Ośrodek Kultury - Przewodniczący Komisji

Krzysztof Biżek – plastyk - Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim

Edyta Wójec- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Monika Kieraga – Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

po obejrzeniu 170 prac zgłoszonych na Konkurs Plastyczny „Janów – moje miasto” ogłoszony z okazji 370 – lecia Janowa Lubelskiego przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim pod patronatem honorowym Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Kołtysia postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 1:

I MIEJSCE – Dominik Kwiecień, l.7 za pracę „Kruczek”

II MIEJSCE – Jakub Krzos, l.6 za pracę „Janów – moje miasto”

III MIEJSCE – Izabela Radomska , l.6 za pracę „Kruczek”

oraz 2 wyróżnienia dla:

Kasi Brzozowskiej l.5 za pracę „Moje podwórko”

Joli Wojtan l.7 za pracę „Porytowe Wzgórze”

Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3:

I MIEJSCE- Miłosz Zakościelny l.6, za pracę „XIX-wieczna kapliczka w lasach janowskich”

II MIEJSCE – Wiktoria Szymończyk l.5 za pracę „Fontanna w parku miejskim”

III MIEJSCE - Bartłomiej Babicz l.6, za pracę „XIX – wieczna kapliczka w lasach janowskich”

oraz wyróżnienie dla:

Miłosza Różyło l.6 za pracę „Zalew Janowski”

Niepubliczne Przedszkole przy ulicy Świerdzowej:

I MIEJSCE – Natalia Bednarczyk l.7, za pracę „Sanktuarium Maryjne”,

II MIEJSCE – Wiktoria Stasiak l.6, za pracę „Moje miasto”,

III MIEJSCE – Sara Azzini l.6 za pracę „Kruczek”,

oraz 2 wyróżnienia dla:

Wiktorii Moskal l.7 za pracę „Kościół p.w.św. Jana Chrzciciela”

Emilii Skubik l.7 za pracę „Kruczek- miejsce magiczne”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim:

I MIEJSCE – Aneta Krawczyk l.9 za pracę „Zalew”,

II MIEJSCE – Aleksandra Małek l.9 za pracę „Janów Lubelski – moje miasto”,

III MIEJSCE – Aleksandra Flis l.9 za pracę „Janów Lubelski - moje miasto”

Ponadto Komisja postanowiła przyznać 2 wyróżnienia dla:

Sebastiana Oleszko za pracę „Janowska fontanna”

Mateusza Tomali za pracę „Kruczek na przedwiośniu”

Zespół Szkół w Białej:

I MIEJSCE Martyna Stańko l.9 za pracę „W Kruczku”

II MIEJSCE – Kamila Grzegórska l.9 za pracę „Kruczek”

III MIEJSCE – Weronika Jarosz l.9 za pracę „W parku janowskim”

Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie dla:

Mateusza Bobra l.9 za pracę „Przy fontannie”.

Komisja podkreśla zgodność z Regulaminem prac nadesłanych na Konkurs, wysoki poziom artystyczny. Z zadowoleniem zauważa znajomość różnych środków artystycznego wyrazu. Organizatorom dziękuje za sprawne przeprowadzenie Konkursu.

 

KONKURS HISTORYCZNY

„HISTORIA MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY. WSPOMNIENIA O JANOWIE”

Komisja Konkursowa w składzie:

1. Anna Targońska, polonista

2. Urszula Łukasik, historyk

3. Barbara Nazarewicz, etnolog

po zapoznaniu się z 7 pracami, zgłoszonymi do Konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o Janowie” ogłoszonego z okazji 370 – lecia Janowa Lubelskiego przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim pod patronatem honorowym Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Kołtysia , postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I MIEJSCE

dla Aleksandry Słupczyńskiej uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim l.13 za pracę „Wspomnienie o Janowie”

II MIEJSCE

dla Weroniki Sowy uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim l.16 za pracę „Zezulińscy”

III MIEJSCE

dla Anny Flis uczennicy Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim l.18 za pracę „Wspomnienia z okresu wojny”

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla:

- Anety Stasiak uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim za prezentację multimedialną: „Moja mała Ojczyzna”,

- Kamili Hołownia, Adrianny Momot, Izabeli Rusinek, Magdaleny Dudek uczennicom Szkoły Podstawowej im. Jana Zamojskiego w Janowie Lubelskim za pracę „Zwykłe życie zwyczajnych ludzi”,

- Małgorzacie Kozina, Wioletcie Michalczyk uczennicom Zespołu Szkół Zawodowych – Technikum Ekonomicznego, za pracę „Dzieje Janowa lubelskiego”.

Komisja podkreśla zgodność nadesłanych prac z Regulaminem. Doceniono trafny dobór materiałów źródłowych i poprawność dziejową oraz estetykę i język pracy.

 

KONKURS LITERACKI „JANOWSKA LEGENDA”

Komisja Konkursowa w składzie:

1. Anna Targońska, polonista

2. Urszula Łukasik, historyk

3. Barbara Nazarewicz, etnolog

po zapoznaniu się z 21 pracami, zgłoszonymi do Konkursu Literackiego „Janowska Legenda” ogłoszonego z okazji 370 – lecia Janowa Lubelskiego przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim pod patronatem honorowym Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Kołtysia, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I MIEJSCE

dla Jakuba Czarnego ucznia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „Historia powstania nazwy jednej z części Rudy Sachalin”

oraz dla Weroniki Sowy uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „Legenda o duchu zakonnika”

II MIEJSCE

dla Katarzyny Trójczak, uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „O Wojciechu legenda po trosze prawdziwa”,

dla Patrycji Góry, uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „Legenda”,

oraz dla Macieja Kurasiewicza ucznia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „Skarb”.

III MIEJSCE

dla Sylwii Dobrzyńskiej uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „Legenda o powstaniu parku Misztalec”

oraz dla Weroniki Łupiny uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „Legenda o parku”.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienie dla:

- Anity Szkup uczennicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim za pracę „Legenda o powstaniu Janowa i lasów janowskich”.

Prace, które napłynęły na ogłoszony Konkurs spełniają wszelkie wymogi Regulaminu. Literacką fikcję autorzy prac połączyli z autentycznymi wydarzeniami historycznymi, w których znalazło się nasze miasto. Komisja dziękuje organizatorom za sprawne przeprowadzenie konkursu.

 


Dodano: 19 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI