Dodano: 19 października 2010 r.

 

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję L, uroczystą sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, poświęconą 20 – leciu samorządu gminnego.

Sesja odbędzie się dnia 21 października 2010 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury.

Program obchodów:

10:00 – Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej,

11:20 – Przemarsz z Olek Orkiestra do Janowskiego Ośrodka Kultury,

11:30 – Otwarcie i Poświęcenie Janowskiego Ośrodka Kultury,

12:00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie gości.

2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Wystąpienie Wojewody Lubelskiego oraz wręczenie odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wręczenie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski” i „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”

5. 20 lat Janowskiego samorządu Gminnego – multimedialna prezentacja dorobku.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Wręczenie okolicznościowych listów gratulacyjnych.

8. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk

 


Dodano: 19 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI