Dodano: 11 października 2010 r.

 

DOCEŃMY WYSIŁEK STRAŻAKÓW Z OSP

W janowskiej restauracji „BarVita” 8 października bieżącego roku odbyło się posiedzenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej. Spotkanie to odbyło się wyjątkowo poza remizą strażacką, a to dlatego, że jest ona w trakcie remontu. Głównym punktem posiedzenia było uhonorowanie strażaków z Białej za zajęcie trzeciego miejsca w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się 14 sierpnia bieżącego roku w Krasnymstawie.

Gospodarzem strażackiego posiedzenia był właściciel restauracji, a zarazem Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej - Stanisław Mucha. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: starosta janowski – Zenon Sydor, Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – młodszy brygadier Józef Kusy oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – brygadier Henryk Dyguś. Poszczególni zawodnicy z rąk burmistrza, będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP, otrzymali drobne upominki, a jednostka straży pożarnej dostała aparaty do ochrony dróg oddechowych, które w przyszłości umożliwią jej wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W ten sposób doceniono zaangażowanie strażaków oraz ogrom pracy i wysiłku, jakie włożyli w przygotowanie się i udział w zawodach.

Kwestią poruszoną na posiedzeniu przez Prezesa OSP w Białej – Stanisława Zdybla była również budowa remizy strażackiej. Podkreślono fakt, że jest ona wspólnym dziełem Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej, Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim oraz wszystkich tych, którzy przy jej budowie pracowali w czynie społecznym.

W niedzielę 10 października bieżącego roku, w miejscowości Szewce miały miejsce ćwiczenia strażaków na obiektach, polegające na przepompowywaniu wody na dalekie odległości za pomocą motopomp strażackich. Ich organizatorem był Komendant Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP Grzegorz Kwiecień, a obserwatorami - przedstawiciele władz samorządowych i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Red.

 


Dodano: 11 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI