Dodano: 8 października 2010 r.

 

W TROSCE O ZDROWIE PSYCHICZNE

W dzisiejszych czasach - w dobie postępu cywilizacyjnego coraz więcej uwagi poświęca się ochronie zdrowia psychicznego człowieka. Zagadnieniom tym została w całości poświęcona konferencja ”Jesteśmy… Nie przechodź obojętnie…” Edycja II, która odbyła się dnia 7 października bieżącego roku w sali konferencyjnej Hotelu DUO w Janowie Lubelskim. Organizatorami konferencji byli: Starosta janowski – Zenon Sydor oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim – Renata Ciupak.

Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego.

Przybyłych gości, gospodarzy Ziemi Janowskiej: starostę – Zenona Sydora, wicestarostę – Piotra Górę, władze miasta w osobach burmistrza – Krzysztofa Kołtysia oraz sekretarz – Bożeny Czajkowskiej, a także zaproszonych na konferencję przedstawicieli poszczególnych instytucji powitała pani Renata Ciupak, a następnie oficjalnego otwarcia konferencji dokonał starosta janowski.

W dalszej kolejności swoje wykłady wygłosili: lek. med. – specjalista psychiatrii Dorota Chmielewska Bardat, oligofrenopedagog: Anna Szalast oraz pedagog: Justyna Kula – Lic. Tematami poruszonym przez prelegentów były m.in.: zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, niepełnosprawność intelektualna w okresie dorastania i wczesnej dorosłości, problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży, a także anoreksja i kreowany w mediach model kobiety. Celem zorganizowanej konferencji była promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Ziemi Janowskiej.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim. Prace te można było kupić, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup materiałów terapeutycznych.

Poruszone na konferencji problemy związane ze zdrowiem psychicznym w mniejszym lub większym stopniu dotykają wielu z nas lub środowisko, w którym żyjemy. Z przeprowadzonych badań wynika, że co piąty Polak ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Zatrważające jest to, że zaburzenia psychiczne dotykają nie tylko dorosłych, ale w coraz większym stopniu również dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio szybko zareagować w momencie, gdy zetkniemy się z przypadkiem osoby mającej problemy ze zdrowiem psychicznym i wiedzieć, gdzie szukać pomocy. W tym celu pomocna może okazać się wiedza zdobyta na konferencji.

Tekst: Bożena Baran

Foto: A. Marianowska

 


Dodano: 8 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI