Dodano: 7 października 2010 r.

 

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW ZAOLSZYNIA Z BURMISTRZEM KRZYSZTOFEM KOŁTYSIEM

Z inicjatywy radnego Eugeniusza Misia doszło do spotkania mieszkańców osiedla z burmistrzem. Pomimo przejmującego zimna i ciągle padającego deszczu wszyscy, którzy przybyli, wytrwali do końca. Spotkanie było bardzo ciekawe i żywe. Burmistrz poinformował mieszkańców o planach związanych z przebudową ulic Kościuszki i Okopowej(droga powiatowa). Obie ulice planowane są do przebudowy w przyszłym roku – o ile uda się zdobyć na nie dofinansowanie. Ulica Kościuszki ma wykonaną dokumentację i został już złożony wniosek o jej dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na ukończeniu jest dokumentacja przebudowy ulicy Okopowej na odcinku od ulicy Szewskiej do ronda. Projekt przewiduje również przebudowę mostu na Białce i poprawę bezpieczeństwa pieszych (zwłaszcza dzieci uczęszczających tędy do szkoły) poprzez wybudowanie chodnika. Według deklaracji starosty janowskiego Zenona Sydora inwestycja będzie ujęta w budżecie na 2011 rok i zostanie złożony wniosek o jej dofinansowanie do rezerwy celowej ministra infrastruktury. Burmistrz zapewnił, że zabezpieczy dofinansowanie ze strony gminy do tej inwestycji w takiej samej wysokości co powiat. Przed wykonaniem modernizacji ulic PGKiM przebuduje kanalizację w ulicy Kościuszki oraz położy odcinek kanalizacji w ulicy Okopowej(od ronda do ulicy Podlipie). W 2012 roku planuje się wybudowanie kanalizacji w ulicy Podlipie.

Na spotkaniu nie zabrakło tematów dotyczących całej gminy. Dyskutowano między innymi o strefie przedsiębiorczości w Borownicy. Burmistrz poinformował o jedynej w województwie lubelskim kampanii promującej w całej Polsce tereny inwestycyjne w Borownicy. Oprócz kampanii telewizyjnej, internetowej i bilboardowej wysłano oferty inwestycyjne do kilku tysięcy firm. Stwierdził, że w czasach kryzysu bardzo trudno jest znaleźć inwestora. Ponadto Polska Wschodnia nadal uważana jest jako mało atrakcyjna inwestycyjnie. Mieszkańcy zostali poinformowani, że firmy, które zakupiły działki w Borownicy nie rezygnują z zamiaru budowy swoich zakładów. W 2 lata po zakupie gruntów mają opracowane dokumentacje budowlane i technologiczne oraz posiadają pozwolenia na budowę. Firmy Piast i VF Concept czekają na decyzje o dofinansowaniu swoich inwestycji z funduszy unijnych i jeśli wszystko pójdzie po ich myśli – budowy ruszą wiosną przyszłego roku.

Poruszono także kwestię budowy obwodnicy. Burmistrz potwierdził, że wstrzymanie prac nad obwodnicą Janowa związane było z europejskim programem ochrony przyrody Natura 2000. Według deklaracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obwodnica Janowa będzie budowana jako odcinek drogi ekspresowej S19 w latach 2014-2015.

Dużo emocji wywołuje kwestia budowy na osiedlu dwóch stacji telefonii komórkowej. Ustalono, że burmistrz wraz z mieszkańcami zwróci się do inwestorów z petycją o znalezienie lokalizacji bardziej oddalonych od zabudowy mieszkalnej.

Mieszkańcy stwierdzili potrzebę częstszych spotkań na osiedlu. Burmistrz i radny przyjęli z zadowoleniem propozycję corocznych spotkań.

Red.

 


Dodano: 7 października 2010 r.

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI