Dodano: 26 września 2010 r.

 

ŚRODKI UNIJNE W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Jak wszystkim wiadomo jednym z głównych zadań Państwowej Straży Pożarnej jest gaszenie pożarów oraz ratownictwo techniczne. Aby skutecznie i szybko ugasić pożar lub uratować człowieka, który uległ wypadkowi należy szybko zlokalizować miejsce zdarzenia, jak najszybciej tam dotrzeć oraz szybko i sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczo gaśniczą. Jednym z większych sprzymierzeńców strażaków w tych dziedzinach są nowoczesne systemy teleinformatyczne wykorzystujące mapy cyfrowe oraz systemy lokalizacji przestrzennej GPS.

Dostrzegając potrzebę rozwoju istniejącego już Powiatowego Zintegrowanego Stanowiska Służb Ratowniczych Powiatu, Komenda Powiatowa wraz z Komendami Powiatowymi w Kraśniku oraz Świdniku postanowiła zawiązać konsorcjum, którego celem było wspólne złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2001 p.n. „Rozbudowa systemu teleinformatycznego na potrzeby akcji ratowniczo gaśniczych na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego i świdnickiego”, aby pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na rozbudowę podsystemów teleinformatycznych. Liderem konsorcjum została Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim, która była jednocześnie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności.

Wspólne starania przyniosły wymierne korzyści. Wniosek zajął 4 miejsce na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na 31 wniosków uzyskując tym samym dofinansowanie. Cały projekt opiewa na kwotę 471 994,00 zł. Z czego dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim przypada kwota 125 000,00zł.

W ramach uzyskanych z Unii Europejskiej środków finansowych zmodernizowany został system łączności pomiędzy Powiatowym Stanowiskiem Kierowania, a samochodami ratowniczo gaśniczymi. Obecnie wykorzystywany jest cyfrowy system łączności GPRS oraz satelitarny system pozycjonowania pojazdów. Rozbudowany został również system map cyfrowych co w znawczym stopniu ułatwia pracę dyżurnym operacyjnym. Na mapie cyfrowej powiatu widocznej na zdjęciu na bieżąco wyświetlane są pozycje samochodów ratowniczo gaśniczych.

Każdy pojazd wyposażony został w najnowszy terminal DTS 3000 wykorzystujący łączność cyfrową umożliwiający dyspozytorowi automatyczne dysponowanie samochodów gaśniczych.

Z chwilą wpisania do systemu teleinformatycznego danych dotyczących miejscowości z której osoba wzywa pomocy system automatycznie przesyła współrzędne miejsca zdarzenia na terminal. Z chwilą uruchomienia silnika pojazdu uruchamia się automatycznie aplikacja auto mapy wyznaczając kierowcy dokładną i optymalna trasę dojazdu do zdarzenia. Ma to duże znaczenie podczas lokalizacji miejsca pożaru na obszarach leśnych.

Terminal wyposażony został w najnowsze oprogramowanie umożliwiające dowódcy akcji po wpisaniu marki pojazdu, który uległ wypadkowi jego dokładne wirtualne obejrzenie np. gdzie zlokalizowane są poduszki, ładunki pirotechniczne wyzwalające poduszki, gdzie są miejsca wskazane do cięcia jak też w oprogramowanie umożliwiające dowódcy bezpośrednio na miejscu akcji zidentyfikowanie substancji toksycznej wykorzystując kody ADR (międzynarodowa konwencja dot. drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych).

W ramach projektu zakupiony został stacjonarny agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego budynków komendy o mocy 40 KV. Agregat jest w pełni zautomatyzowany, uruchamia się samoczynnie po zaniku prądu zasilając budynki komendy.

Opracowanie: KP PSP Janów Lubelski

 


Dodano: 26 września 2010 r. 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI