Dodano: 20 września 2010 r.

 

ZAPROSZENIE NA XLIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLIX sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.
Sesja odbędzie się dnia 24 września 2010 r. o godz. 9:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zbycia lokalu mieszkalnego,

2) zbycia lokalu mieszkalnego,

3) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. IV,

4) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. IV,  przeznaczonej pod drogę,

5) nabycia nieruchomości gruntowej,

6) nabycia nieruchomości gruntowej,

7) ustanowienia służebności przesyłu,

8) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janów Lubelski,

9) przystąpienia Gminy Janów Lubelski do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji”,

10) zawarcia porozumienia o współpracy w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013,
11) likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
12) likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową,
13) zmiany uchwały Nr XLVI/324/10 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
14) utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,
15) prac nad projektem uchwały budżetowej,
16) zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny,
17) zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

V – ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Wronka


Dodano: 20 września 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI