Dodano: 30 sierpnia 2010 r.

A W PROMOCJI URZĘDU MIEJSKIEGO…

Gmina Janów Lubelski jest współrealizatorem pierwszego w Polsce partnerskiego projektu promocyjnego „Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2010. Biorą w nim udział 3 gminy: Tomaszów Lubelski, będący wnioskodawcą projektu, a tym samym jego partnerem wiodącym, oraz Janów Lubelski oraz Łuków. Wartość projektu zamyka się w kwocie 1 533 813,60zł.

Realizowany projekt obejmuje: opracowanie logotypu dla trzech podstref ekonomicznych oraz systemu identyfikacji wizualnej, dokumentów strategicznych, dotyczących rozwoju, promocji oraz koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania obszaru Podstrefy Janów Lubelski TSSE, prezentacji multimedialnej w wersji polsko i anglojęzycznej; wyposażenie Punktu Obsługi Inwestora, opracowanie i uruchomienie strony internetowej www.inwestujzulga.pl, na której osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje, dotyczące realizowanego projektu; kampanię promocyjną, obejmującą publikacje w prasie i telewizji (ogólnopolskiej i regionalnej), billboardy, mailing tradycyjny i internetowy, film reklamowy oraz materiały promocyjne w formie gadżetów, ulotek, folderów itp. oraz organizację konferencji u każdego z partnerów projektu.

Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Janów Lubelski jest Katarzyna Dzadz z Punktu Obsługi Inwestora, działającego przy Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Znany jest termin przewidzianej w projekcie dwudniowej konferencji, która odbędzie się w dniach 27-28 października, wezmą w niej udział przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji związanych z pozyskiwaniem i obsługą inwestorów m.in. PAIiIZ, COI, TSSE, kluby, stowarzyszenia, izby gospodarcze, a także przedstawiciele mediów. Organizatorzy będą starali się przekonać potencjalnych przedsiębiorców o tym, że warto inwestować w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej „Borownica”. Ponadto zostaną poruszone takie tematy, jak: aspekty prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz narzędzia promocji Polski Wschodniej, w tym także Lubelszczyzny. W ramach konferencji przewidziany jest wyjazd zaproszonych osób na teren nowo uzbrojonej Janowskiej Strefy Inwestycyjnej ”Borownica. O dokładnym programie konferencji będziemy Państwa niedługo informować.

Red.

 


Dodano: 30 sierpnia 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI