Dodano: 26 sierpnia 2010 r.

PROMOCJA MIASTA - „CO W TRAWIE PISZCZY?”

Jednym z bieżących działań Referatu Promocji i Rozwoju pod kierownictwem Waldemara Futy jest przygotowywanie raportu, podsumowującego działalność janowskiego samorządu w ostatnich 4 latach.

Znajdzie się w nim zestawienie liczb i wskaźników oraz największych przedsięwzięć, jakie w ubiegłych latach miały miejsce w gminie. Ważną częścią raportu i zarazem wstępem do niego jest materiał podsumowujący działalność władz lokalnych, opracowany przez Burmistrza Janowa Lubelskiego - Krzysztofa Kołtysia.

Raport, mający stanowić kompendium wiedzy na temat działań samorządu w ostatnim okresie, zostanie wydany w formie książki, wzbogaconej o dużą ilość przejrzystych ilustracji, zdjęć, tabel i wykresów. Gromadzenie informacji do raportu trwało 3 tygodnie, następne 2 tygodnie potrzebne są na jego złożenie. Dane niezbędne do jego utworzenia pozyskiwane są od jednostek organizacyjnych gminy i z poszczególnych referatów.

Celem powstającego raportu jest poinformowanie mieszkańców gminy min. o: działaniach podjętych w ostatnim czasie przez samorząd, realizowanych inwestycjach oraz ważnych wydarzeniach z życia gminy w ostatnich latach.


26 sierpnia rozpoczęto montaż tablic informacyjnych, promujących walory Ziemi Janowskiej i produkty turystyczne na obszarze naszej gminy (Kruczek, Momoty, Łążek, Szklarnia, Źródlisko, Sanktuarium Matki Bożej). Na Rynku Starego Miasta tablica ta zostanie umieszczona na początku września, z uwagi na to, że musi tu zostać zbudowana specjalna konstrukcja metalowa, umożliwiająca jej montaż.


W bieżącym tygodniu zakończono podpisywanie umów na realizację projektów grantowych, realizowanych przez organizacje pozarządowe.


Od września ruszą trzy kolejne już programy na zajęcia dla młodzieży. Gmina każdego roku przeznacza środki i organizuje konkursy z zadań publicznych gminy dla organizacji III sektora.


W tym roku były ogłoszone konkursy min. na: zajęcia sportowe dla młodzieży, programy rówieśnicze, organizowane przez młodzież i skierowane dla młodzieży, wypoczynek letni (w formie kolonii) oraz na usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy. Ogółem na ten cel w tym roku przeznaczono 390 tysięcy. Opracowywaniem konkursów zajmuje się Paweł Kusz.

 


Dodano: 26 sierpnia 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI