Dodano: 26 sierpnia 2010 r.

 

KOLEKTORY SŁONECZNE
PRAWIE ZA PÓŁ DARMO

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, że od dnia 30 sierpnia 2010 roku będą udzielane kredyty z dotacją na zakup kolektorów słonecznych na podstawie zawartych umów i porozumień z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kredyt objęty jest dotacją z NFOŚiGW w wysokości 45% kapitału kredytu.

 

Bank będzie udzielał kredyt z dotacją następującym podmiotom:

  • osobom fizycznym, posiadającym prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne;

  • wspólnotom mieszkaniowym instalującym kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej.

  • Maksymalna wysokość kredytu z dotacją może obejmować do 100% Kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że jednostkowy Koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Do Kwalifikowanego Kosztu przedsięwzięcia może być zaliczony:

  • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego, dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;

  • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);

  • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;

  • koszt montażu kolektora słonecznego;

  • zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kredyt z dotacją wypłacany jest bezgotówkowo poprzez dokonywanie zleceń płatniczych, zgodnie z harmonogramem Przedsięwzięcia bezpośrednio na rachunek wykonawcy/dostawcy na podstawie wystawionych faktur dokumentujących poniesienie kosztów kwalifikowanych.
Pracownicy Banku udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Wykaz placówek naszego Banku:

CENTRALA

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim,

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski,

tel. (15) 872 04 15, fax (15) 872 52 34

e-mail: bank@pbsjl.pl

Oddział CHRZANÓW

23-305 Chrzanów 111A

Tel. (015) 875 51 40

Oddział DZWOLA

23-304 Dzwola 129

Tel. (015) 875 22 06

Oddział GODZISZÓW

23-302 Godziszów III 121

Tel. (015) 871 11 06

Filia Zdziłowice

23-302 Godziszów

Zdziłowice II

Tel. (015) 871 21 49

Oddział POTOK WIELKI

23-313 Potok Wielki 125

Tel. (015) 874 09 44

Punk Kasowy Błonie

ul. Lubelska 1

23-300 Janów Lubelski

Tel. (015) 872 33 92

Filia Polichna

23-225 Szastarka

Polichna II 115

Tel. (015) 871 44 20

 


Dodano: 26 sierpnia 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI