Dodano: 25 sierpnia 2010 r.

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM SOCJALNYM

W Biłgoraju trwa rekrutacja na studia w zawodzie: pracownik socjalny

Już po raz piąty Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju prowadzi nabór na ciekawe, interdyscyplinarne (3-letnie) studia na kierunku praca socjalna. Kolegium ma swoją siedzibę w Biłgoraju (w budynku Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej) przy ulicy Bartoszewskiego 10 i kształci przyszłych pracowników socjalnych.

Kształcenie w Kolegium realizowane jest na studiach dziennych i zaocznych. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego.

W bogato wyposażonym budynku Kolegium znajduje się 9 sal wykładowych, 2 aule konferencyjne, 3 pracownie komputerowo-internetowe, biblioteka, (której księgozbiór liczy ponad 3000 woluminów), czytelnia, świetlica, barek, siłownia, sauna oraz jedno, dwu i trzy-osobowe pokoje (z kuchnią i łazienką) dla studentów.

Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Kolegium, a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej studenci Kolegium podczas studiów zostają wpisani w poczet studentów UMCS, przygotowują pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, którą bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

W tym roku kolejni absolwenci odebrali swoje dwa dyplomy (dyplom pracownika socjalnego wydany przez Kolegium oraz dyplom licencjata na kierunku praca socjalna wydany przez UMCS).

Wręczenie indeksów UMCS studentom Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Absolwenci Kolegium zostali przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, a większość z nich zdecydowała się na kontynuację kształcenia na studiach II-go stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposób po pięciu latach zdobędą dwa zawody poszukiwane na rynku pracy: zawód pracownika socjalnego i pedagoga) potwierdzone prestiżowymi dyplomami UMCS.

Dyplom pracownika socjalnego daje również prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zaświadczenie wydaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zawód pracownika socjalnego

Zawód uzyskany w Kolegium daje znakomitą szansę na pracę w starzejącej się Polsce i Europie, placówek zatrudniających fachowców z takim wykształceniem wciąż przybywa a niedobory kadrowe występują już dziś. Pracownik socjalny to zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Pracownik socjalny znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z pomocą społeczną i pracą socjalną, takich jak: urzędy miasta i gminy, regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, centra integracji społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, wioski dziecięce, domy dziecka, świetlice środowiskowe, placówki służby zdrowia, ośrodki penitencjarne, powiatowe urzędy pracy, kluby integracji społecznej), fundacje i stowarzyszenia, instytucje charytatywne, zakłady pracy i inne. Pracownikom socjalnym przysługują różnego rodzaju przywileje, m.in.: ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach publicznych, raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

Rozpoczęcie zajęć – październik 2010 roku. Zapisy na studia trwają do końca września. Nim szybciej kandydat złoży dokumenty, tym opłata rekrutacyjna jest niższa.

Więcej informacji:

• Biuro rekrutacji: Budynek UMCS (parter, pok. nr 5), ul. Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj

• Tel./faks: (84) 686-07-67,

• Strona internetowa: www.kpssbilgoraj.edu.pl

• Poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

 

 


Dodano: 25 sierpnia 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI