Dodano: 10 sierpnia 2010 r.

TARGI AKTYWNYCH FORM POMOCY

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS’ w Janowie Lubelskim w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy”.

Realizacja projektu przewiduje zorganizowanie na Lubelszczyźnie ogólnopolskiej konferencji w dniach 15-16 października 2010 r. Konferencja będzie organizowana w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju oraz Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Konferencja odbędzie się w Zajeździe Nadrzecze w Nadrzeczu koło Biłgoraja. Będzie miała na celu prezentację dorobku z zakresu Aktywnych Form Pomocy podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej. Podmioty z całej Polski będą mogły zaprezentować swój dorobek także na stoiskach targowych. Na konferencję zostanie zaproszonych 120 osób. Będą to głównie przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, instytucji reintegracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządu gminy, powiatu i województw, naukowcy, parlamentarzyści, a także administracja rządowa.

Konferencja będzie wspólnie dofinansowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz władze Biłgoraja.

Zarząd JSNP ”HUMANUS”


1 GROSZ – TAK MAŁO, A TAK DUŻO!

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za 2009 r. Okazali się nimi nie tylko mieszkańcy Janowa Lubelskiego, ale także Warszawy, Śląska i Zagłębia. JSNP ”Humanus” podejmuje liczne działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją pomocą obejmuje całe rodziny, które wymagają wsparcia i pomocy.

Pozyskane środki zostaną przekazane na prowadzone przez nas:

- Klub Integracji Społecznej;

- Świetlicę Środowiskową „ Stokrotka”;

- Zimowy Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością;

- Punkt Konsultacyjny dla Rodzin;

- Koło Wolontariatu;

- Punkt Doradczy dla Organizacji Pozarządowych i Instytucji Pomocy Społecznej.

- Klub Seniora „Sybaryci”.

Dziękujemy!

Zarząd JSNP ”HUMANUS”


Dodano: 10 sierpnia 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI