Dodano: 24 lipca 2010 r.

JANÓW W CZOŁÓWCE RANKINGU „RZECZPOSPOLITEJ”

Rozmowa z zastępcą Burmistrza Janowa Lubelskiego - Czesławem Krzysztoniem, reprezentującym nasze miasto na uroczystości rozdania nagród gminom, biorącym udział w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”.

Bożena Baran: Proszę przybliżyć naszym czytelnikom informacje dotyczące organizatorów i celu rankingu, w którym nasza gmina wzięła udział.

Czesław Krzysztoń: Ranking samorządów został zorganizowany przez „Rzeczpospolitą” w partnerstwie z: Phare (Program Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji Gospodarki), Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Unią Europejską oraz Wolters Kluwer Polska. Celem dwunastej edycji ogólnopolskiego rankingu, opublikowanego przez ”Rzeczpospolitą” dnia 21 lipca bieżącego roku, tak jak i poprzednich, było wyłonienie i nagrodzenie samorządów, które się wyróżniają, jeśli chodzi o dbałość, o rozwój i podnoszenie jakości życia w swoich gminach.

 

Na zdjęciu: Czesław Krzysztoń - Wiceburmistrz Janowa Lubelskiego

oraz Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego

B. B.: W jaki sposób sporządzono ranking?

Cz. K.: Ranking przeprowadzony był w dwóch etapach i oceniał działalność samorządu w latach 2006 - 2009. Najpierw, po dogłębnej analizie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów wybrano gminy najlepiej zarządzające finansami i realizujące najwięcej inwestycji. Punktowane na tym etapie były również m.in. dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów itd. Janów Lubelski był oceniany w kategorii gmin miejskich i miejsko - wiejskich. Przeszliśmy pomyślnie pierwszy etap i zakwalifikowaliśmy się do następnego, który polegał na wypełnieniu ankiety. Pytano nas w niej min. o: udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca itd.

B. B.: Czy ranking „Rzeczpospolitej”, Pana zdaniem, w sposób rzetelny dokonuje oceny działalności gmin?

Cz. K.: Ranking ten cieszy się zasłużoną renomą. Prof. dr hab. Michał Kulesza - twórca reformy samorządowej w Polsce, określił go mianem najbardziej rzetelnego, ponieważ ocenia on gminy uwzględniając różnorodne kryteria. Poza tym, w skład niezależnej kapituły rankingu, która dokonuje i zatwierdza wybór najlepszych samorządów, wchodzą znane osobistości, takie jak min. wspomniany prof. dr hab. Michał Kulesza, Krzysztof Hetman - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, zajmujące się samorządami i samorządnością od wielu lat.

B.B.: Czy 24 miejsce, na którym uplasowała się nasza gmina jest zadowalające?

Cz. K.: Na 100 gmin ocenianych w rankingu zajęliśmy 24 miejsce, co jest dla nas, niewątpliwie, powodem do zadowolenia. Nie oznacza to jednak, że 24 pozycja w zupełności nam wystarcza i na niej poprzestaniemy. Cieszy nas fakt, że wysiłek, jaki wkładamy w rozwój naszego miasta został doceniony przez innych. Pomimo olbrzymiej konkurencji nasze miasto w skali ogólnopolskiej, jak pokazują wyniki rankingu, wypada dosyć korzystnie. Jeśli chodzi o Lubelszczyznę, to wyprzedził nas jedynie Krasnystaw. Czujemy się więc usatysfakcjonowani, tym bardziej, że różnica punktowa pomiędzy poszczególnymi miejscami rankingu jest niewielka - fakt ten podkreślił wręczający nagrody Jerzy Buzek. W obecnych czasach dostęp do środków europejskich jest o wiele większy niż w latach poprzednich, co ma wpływ na wzmożoną rywalizację pomiędzy samorządami. W opublikowanym również przez „Rzeczpospolitą” rankingu „Europejski samorząd”, w którym oceniane były gminy najskuteczniej wykorzystujące fundusze UE zajęliśmy wysoką siedemnastą pozycję.

O tym, że nasza praca ma sens i warto ją kontynuować świadczy fakt, że co roku zajmujemy czołowe miejsce w rankingu samorządowców ”Rzeczpospolitej”.

B. B.: Jak przebiegała uroczystość wręczania nagród gminom biorącym udział w rankingu?

Cz. K.: Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 20 lipca bieżącego roku w siedzibie „Rzeczpospolitej” w Warszawie. Przedstawiciele samorządów otrzymali dyplomy i gratulacje od: Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Jerzego Buzka, Ministra Rozwoju Regionalnego - Elżbiety Bieńkowskiej, Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej” - Pawła Lesickiego i Wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego - Marcina Murawskiego.

B. B.: Dziękuję za rozmowę i życzę w przyszłości pierwszego miejsca w rankingu „Rzeczpospolitej”.

Cz. K.; Dziękuję i w imieniu gminy obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, aby tego dokonać.

Rozmawiała Bożena Baran


Dodano: 24 lipca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI