Dodano: 17 lipca 2010 r.

OCALONA SZKOŁA

Od kilku lat obserwowany jest spadek ilości uczniów w Szkole Podstawowej w Łążku Ordynackim, co spowodowało, że utrzymanie placówki stało się nierentowne i obciążało budżet gminy. Nauczyciele i rodzice uczniów nie wyrazili zgody na dowóz ich dzieci do szkół w Janowie Lubelskim. W związku z tym gmina zaproponowała utworzenie szkoły niepublicznej( na prawach szkoły publicznej). Zadania tego podjęła się Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach.
W dniu 15 lipca bieżącego roku została zawarta umowa pomiędzy: Fundacją, której przedstawicielem był jej Prezydent - Andrzej Jabłoński, a Gminą Janów Lubelski - reprezentowaną przez Burmistrza Janowa Lubelskiego - Krzysztofa Kołtysia. Na podstawie tej umowy gmina użycza Fundacji nieodpłatnie teren i budynek szkoły. Fundacja zobowiązuje się do utrzymania i pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego utrzymaniem oraz do tego, że nie będzie pobierać od rodziców uczniów opłat na prowadzenie działalności dydaktycznej.
Umowa została zawarta na okres 10-ciu lat i może zostać rozwiązana za 6-cio miesięcznym wypowiedzeniem.
Z dniem 1 września 2010 Szkoła Podstawowa w Łążku rozpocznie swoją oświatową, kulturową i wychowawczą działalność.

Tekst: B.B

 


Dodano:17 lipca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI