Dodano: 9 lipca 2010 r.

 

ZAPROSZENIE NA XLVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLVII sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Sesja odbędzie się dnia 13 lipca 2010 r. o godz. 9:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. IV,

2/ najmu lokali użytkowych,

3/ zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/259/09 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 18 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

4/ zmian w budżecie gminy na 2010 rok,

5/ nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”,

6/ nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”,

7/ nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”,

8/ nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

V – ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Wronka


Dodano: 9 lipca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI