Dodano: 24 czerwca 2010 r.

 

„ANTEK ROKU 2009”

Kapituła wyróżnienia „ANTEK ROKU” dnia 16 czerwca 2010 r., w wyniku oceny zgłoszeń nominacyjnych złożonych przez mieszkańców Gminy Janów Lubelski, organizacji i instytucji przyznała coroczne wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów odbędzie się dnia 27 czerwca o godz. 19.00 w czasie imprezy promocyjnej Leśny Skarbiec - Dni Janowa z Radiem Lublin odbywającej się w Parku Misztalec. 

1. Tytuł SPONSOR ROKU 2009:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX” - Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. Jawna z Janowa Lubelskiego.

2. Tytuł FIRMA ROKU 2009:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" S.C. z Janowa Lubelskiego.

Firma powstała w 1999 r. i w roku 2009 obchodziła jubileusz 10- lecia powstania. W ciągu tego okresu nabyła własny lokal, rozszerzyła działalność na obszar 3 gmin i zajmuje się nie tylko opieką podstawową, ale też specjalistyczną. Jest przykładem wzorowo zarządzanej firmy, znana jest także z dużej dbałości o klienta, co w przypadku zakładu opieki zdrowotnej ma szczególne znaczenie. Mniej znaną stroną NZOZ „Zdrowie” jest fakt wspierania organizacji pozarządowych: przez wiele lat w budynku Zakładu miała swoją siedzibę Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, a obecnie Stowarzyszenie SAS.

3. Tytuł WOLONTARIUSZ ROKU 2009:

 • STEFANIA WÓJCIK, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi. Pani Stefania większość swojego czasu poświęca dzieciom, nauczycielom i środowisku. Organizatorka warsztatów dla nauczycieli, popularyzatorka sztuki i twórczości, wyróżniona na Festiwalu Twórczości Pracowników Oświaty, organizatorka wielu wystaw. Pozyskuje środki zewnętrzne na ciekawe zajęcia pozalekcyjne min. dla dzieci uzdolnionych z gorzej sytuowanych rodzin.

 • PAULINA CZARNY, uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Uczestniczka wielu akcji wolontarystycznych, zbiórek funduszy na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej systematycznie odwiedza starsze i samotne osoby. Aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Uczestniczka wielu konkursów szkolnych, a ostatnio laureatka konkursu krasomówczego, nagrodzona przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 • NATALIA IWANUS, Z dużym zaangażowaniem wykonuje prace wolontarystyczne w Klubie Seniora „RELAKS” działającym przy PCPR w Janowie Lubelskim. Chętnie włącza się we wszystkiego rodzaju akcje charytatywne; m.in. brała udział w akcji zbierania środków na zakup tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim, zaangażowała się także w wydawanie żywności z Banku Żywności, bierze udział w wydarzeniach artystycznych, folklorystycznych i kulturalnych zarówno lokalnych jak i o znaczeniu regionalnym.

4. Tytuł TALENT ROKU 2009:

 • CEZARY OSIEŁ, zawodnik UCZNIOWSKIEGO KLUBU KARATE. Od kilku lat należy do najlepszych zawodników w kraju w swojej kategorii wiekowej. Zdobywca wielu medali tak w kraju jak i za granicą. Aktualny Mistrz Polski w konkurencji Kata Drużynowe. Zwycięzca turnieju „Winter Cup 2010” na Litwie. Członek Kadry Narodowej do lat 23.

 • AGNIESZKA MARTA ŁUKASIK, solistka i wokalistka, uczestniczka festiwali folklorystycznych. Agnieszka jest uczennicą I klasy Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Ma piękny głos i jest uzdolniona muzycznie. Współpracuje z Janowskim Ośrodkiem Kultury. Uczennica Szkoły Muzycznej. Wokalistka w amatorskich zespołach dziecięcych, scholii, chórkach itp. Laureatka „Wygraj Sukces”, „Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”, „Hej Kolęda, Kolęda”. Od dwóch lat współpracuje z Zespołem Obrzędowym „Janowiacy”. W roku 2010 jest Stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

 • BARTOSZ KISZKA, uczeń 5 kl. Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. W roku 2009/2010 uzyskał tytuł laureata Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY w kategorii BENIAMIN oraz jest laureatem konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie. Bartosz jest zdolnym uczniem, posiadającym wysoki poziom inteligencji oraz ponadprzeciętne zdolności matematyczne i językowe (uczy się równolegle 2 języków: angielskiego i niemieckiego). Uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego SAW SEZAM z j. angielskiego.

 • SEBASTIAN WABERSKI jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim i Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli w klasie fortepianu. Obie szkoły ukończył z wyróżnieniem. W Szkole Muzycznej dwukrotnie uzyskał Dyplom Paderevianum za wyróżniające osiągnięcia. Sebastian był także Stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
  Głównym zainteresowaniem Sebastiana jest komponowanie muzyki. Z powodzeniem od roku 2003, wtedy jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej, brał udział w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego dla Dzieci i Młodzieży. W pierwszej (2003) uzyskał wyróżnienie w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej. W drugiej (2005) otrzymał I nagrodę w kategorii klas gimnazjalnych. W trzeciej (2006) otrzymał II nagrodę w kategorii klas gimnazjalnych. W czwartej, która odbyła się pod honorowym patronatem Profesora Krzysztofa Pendereckiego (2008), otrzymał II nagrodę w kategorii klas szkół średnich.
  W 2006 roku została mu przyznana III nagroda w grupie wiekowej uczniów na IV Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim "Patri Patriae" na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II organizowanym przez Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2010 roku w kolejnej edycji tegoż konkursu, który tym razem ogłoszony został jako I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski "Patri Patriae" na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, otrzymał wyróżnienie w grupie wiekowej studentów i młodych kompozytorów.

5. Tytuł PROMOTOR ROKU 2009:

 • BOLESŁAW JAKUBIEC. Laureat jest od 17 lat współorganizatorem Zawodów Konnych w Janowie Lubelskim, w szczególności do jego obowiązków należy opieka na hipodromem. Pan Jakubiec działa także aktywnie w środowisku przedsiębiorców pełniąc rolę Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Janowie, jest także Prezesem Powiatowego Związku Hodowców Koni a także Członkiem Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. W 2009 roku obchodzono jubileusz 15- lecia imprezy obecnie nazywanej Letnia Gala Jeździecka, jest to dobra okazja dla wyróżnienia kandydata za jego wieloletnią pracę promującą Janów, w szczególności w środowisku miłośników koni i sportów hippicznych.

6. Tytuł CZŁOWIEK ROKU 2009:

 • LIDIA TRYKA. Pani Lidka jest współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego oraz wiceprezesem Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Janowskiej a także członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”. Czynnie działa na rzecz aktywizacji kobiet. Jest wieloletnim pracownikiem Janowskiego Ośrodka Kultury, bardzo związana z folklorem Janowa i okolic. Uczestniczy w organizacji festiwali, pokazów i prezentacji. Uczestniczka Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie w roku 2009, kolejnych edycji Festiwalu Kaszy „Gryczaki”, Jarmarku Hetmańskiego w Zamościu oraz konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów organizowanego co roku w lubelskim skansenie. Nominowana do Antków 2009 w szczególności za koordynowanie i wkład w akcję „Bank Żywności”, którą w roku 2009 z ramienia Gminy Janów Lubelski prowadziła z powodzeniem wraz z całym Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Janowskiego.

Przewodniczący Kapituły

wyróżnienia ANTEK ROKU

Bożena Czajkowska


Dodano: 24 czerwca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI