Dodano: 14 czerwca 2010 r.

 

ZAPROSZENIE NA XLVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XLVI sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Sesja odbędzie się dnia 15 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ ustanowienia służebności drogowej,

2/ wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

3/ nabycia nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Szewskiej,

4/ nabycia nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę wewnętrzną,

5/ zbycia lokalu mieszkalnego,

6/ nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Janów Lubelski,

7/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Momoty Górne,

8/ zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2009 rok,

9/ udzielenia pomocy finansowej gminie Wilków,

10/ udzielenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,

11/ zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach PRP WL na lata 2007 – 2013,

12/ zmian w budżecie gminy na 2010 rok,

13/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 14 czerwca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI