Dodano: 9 czerwca 2010 r.

MISJA GOSPODARCZA W USA

W dniach 23-29 maja 2010r. Adam Łukasz i Michał Nizioł, pracownicy Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, realizujący projekt „Lokalne Centra Obsługi Inwestorów –Eastern European Gateway” brali udział w wizycie studyjnej w Chicago.

Wyjazd był jednym z działań projektu realizowanego od 4 stycznia 2010 r. przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej i jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Terenów Wschodnich naszego kraju. Wartość projektu to blisko 10 milionów złotych, a czas realizacji to 5 lat.

Celem wizyty było przedstawienie Polonii amerykańskiej działań projektu, którymi są m.in. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, opracowanie i realizowanie wspólnej kampanii promocyjnej na rynkach zagranicznych, powstawanie wspólnych, innowacyjnych i kompatybilnych narzędzi oddziaływania, komunikacji oraz standardów prezentacji ofert dla zagranicznych i krajowych inwestorów. Efektem realizowanych działań będzie profesjonalny vortal „LCOI” - narzędzie internetowe tworzące biznesową przeglądarkę, „Atlas Gospodarczy Polski Wschodniej” zawierający system kartografii drogowej z naniesionymi lokalizacjami terenów inwestycyjnych i turystycznych z podziałem na branże - „Auto Business Nawigator” oraz „e-B2B&Busines Forum” – produkt najnowszej technologii komunikacji zawierający pakiet zintegrowanych materiałów i narzędzi promocyjno informacyjnych.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję spotkać się z Zarządem Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej oraz Zarządem Polsko – Amerykańskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Budowlanych w Chicago. Zwiedzali także dzielnice „polonijne”, ośrodki kultury i dziedzictwa, a także inne obiekty „polskiej obecności” w USA. 

Trzeciego dnia wizyty odbyła się Konferencja w Polskim Konsulacie w Chicago, gdzie założenia główne projektu przedstawił jeden z inicjatorów pomysłu p. Zdzisław Wojtasik oraz kierownik projektu p. Dariusz Dąbek. Ważnym punktem pobytu było spotkanie z Radą Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej i kolacja z przedstawicielami Związku Klubów Polski w USA.

Podczas całego pobytu pracownicy LCOI, jako jedno z zadań postawili sobie promocję Ziemi Janowskiej i Województwa Lubelskiego oraz przedstawili możliwości inwestycyjne drzemiące w naszym regionie.

Współpraca z polonijnymi oraz amerykańskimi środowiskami biznesowymi i społecznymi w ramach realizowanego projektu powinna zaowocować w przyszłości konkretnymi efektami ekonomicznymi dla kraju i Polonii.

Tekst i foto: nn


Dodano: 9 czerwca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI