Dodano: 7 czerwca 2010 r.

 

STANDROG WYGRYWA PRZETARG!

Przetarg na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja układu transportowego nowego centrum miasta Janowa Lubelskiego” wygrała firma STANDROG - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Lublina reprezentowana przez inżyniera Stanisława Króla. Umowa między Gminą Janów Lubelski reprezentowaną przez Burmistrza Krzysztofa Kołtysia a wykonawcą firmą STANDROG została podpisana 7 czerwca bieżącego roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Inwestycja ta współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa obejmuje wykonanie nowych nawierzchni ulic: Kochanowskiego, 8-go Września, Wiejskiej, Partyzantów, Kardynała Wyszyńskiego oraz Kopernika. Łączna długość prac do wykonania to 1,96 kilometra wraz ze zjazdami, parkingami, chodnikami, ścieżką rowerową, z oznakowaniem pionowym i poziomym. Ponadto inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenów przewidzianych pod zieleń z wycinką, nasadzeniem drzew i krzewów oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej o długości 220 metrów.

Termin zakończenia wszystkich prac związanych z modernizacją wyżej wymienionych ulic wyznaczono na 20 grudnia 2010 roku. Wartość całej inwestycji wynosi 3036431,12 zł brutto.

Tekst i foto: R. Siemion


Dodano: 7 czerwca 2010 r. 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI