Dodano: 31 maja 2010 r. 

„PŁEĆ A TYTOŃ

Ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych skierowanych do kobiet”

Tak brzmi ogłoszone przez WHO hasło ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU, będącego elementem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej. Tegoroczna kampania społeczna ukierunkowana jest na zwalczanie epidemii palenia tytoniu wśród kobiet, szczególnie kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz młodych matek.

W Polsce każdego roku rodzi się ponad 100 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9 miesięcy istnienia w łonie matki narażone są na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. Dzieci te wolniej rosną w łonie matki, rodzą się z cechami niedorozwoju (przeciętnie masa urodzeniowa niższa o 200-400 g), są znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego życia, mają mniejszą szansę na normalne, zdrowe życie.

60% małych dzieci w Polsce jest zmuszonych przez oboje lub jednego z rodziców do biernego palenia. Badania naukowe, także w Polsce, jednoznacznie wskazują na częstsze nagłe zgony noworodków związane z biernym paleniem, a także astmę, schorzenia układu oddechowego ucha środkowego u dzieci narażonych na bierne palenie. Palenie przez kobietę w ciąży prowadzi do kontaktu rozwijającego się płodu z nikotyną. Dlatego u dziecka mogą wystąpić po porodzie objawy głodu nikotynowego (tak jak u palaczy rzucających palenie). Takie dzieci mogą więc urodzić się z objawami zespołu odstawienia nikotyny: są bardziej płaczliwe, niespokojne, gorzej śpią, mają zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego. Na całe życie pozostanie u nich zwiększona tolerancja nikotyny. W przyszłości łatwiej uzależnią się od palenia papierosów - częściej niż dzieci matek niepalących stają się palaczami. Są bardziej skłonne do sięgania po papierosy we wczesnym wieku. Prenatalna ekspozycja ma więc znaczący wpływ na wczesną inicjację tytoniową dzieci i używanie przez nie nikotyny w dorosłym życiu.

Dzieci mieszkające z osobami palącymi charakteryzuje 3-krotnie większe ryzyko stania się w przyszłości palaczami. Mieszkanie z osobami, które palą ma kluczowy wpływ na przyszłą postawę w stosunku do palenia u dzieci. Rodzice, dziadkowie i starsze rodzeństwo muszą zdawać sobie sprawę ze swojej roli w tej kwestii. Szczególnie matki, które same nie palą, dają swoim dzieciom najlepszą ochronę przed inicjacją tytoniową poprzez swoje poglądy dezaprobujące palenie.

Celem Kampanii ,,Płeć a tytoń” jest:

• Dostarczenie wiedzy o wpływie dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich potomstwa

• Motywowanie społeczeństwa do zaprzestania palenia

• Promowanie mody na niepalenie

Założenia przekazu treści kampanii to:

• promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,

• promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie dzieci),

• motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób (szczególnie zdrowiem dzieci),

• promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),

• kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów prawnych (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony kobiet ciężarnych i dzieci przed dymem tytoniowym).

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu serdecznie zachęcamy do podejmowania działań w tym zakresie.

Na podstawie informacji z WHO – Krystyna Łukasik i Jolanta Pietras, pracownice Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim

 


Dodano: 31 maja 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI