Dodano: 18 maja 2010 r. 

KIS JUŻ W POWIECIE JANOWSKIM

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w 2010 roku podjęło nową inicjatywę. Działalność Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez stowarzyszenie została rozszerzona na cały powiat janowski. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu janowskiego tj. z gminy Potok Wielki, Godziszów, Chrzanów i Batorz w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach POKL skierowały swoich klientów do KIS w Janowie Lubelskim. Łącznie do KIS zostało skierowane 33 osoby. Uczestnicy KIS biorą udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej. W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty integracyjne, których celem jest integracja grupy, lepsze poznanie siebie, własnych reakcji i zachowań w relacjach z innymi ludźmi, a przede wszystkim poprawa relacji interpersonalnych. Klubowicze mają także możliwość uczestniczenia w treningu umiejętności i kompetencji społecznych. Trening ma na celu poszerzenie własnych dyspozycji emocjonalnych oraz umiejętności społecznych ułatwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi.

Dla klubowiczów przewidziane są także zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, w ramach, której prowadzone będzie doradztwo zawodowe oraz zawodowe szkolenia uzupełniające m.in. „ABC obsługi komputera”, „Ekonomia społeczna Twoją Szansą” oraz Zajęcia z elementami wizażu i stylizacji, których celem będzie nauka kreowania własnego wizerunki w szczególności w kontaktach w pracy i z pracodawcą „Nowa ja”. Dodatkowo uczestnicy KIS objęci będą indywidualnym specjalistycznym poradnictwem prawnym oraz psychologiczno-pedagogicznym. W celu większej integracji grupy funkcjonuje „Kawiarenka klubowa”, w której klubowicze mogą wspólnie się spotkać, porozmawiać i miło spędzić czas przy kawie czy herbacie. Natomiast w miesiącach letnich zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne. Dla klubowiczów uczestniczących w zajęciach grupowych stowarzyszenie zapewni darmową opiekę nad osobami zależnymi. Opiekę tę będzie sprawowała Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”. Uczestnicy KIS dodatkowo będą objęci pomocą żywnościową w ramach Programu PEAD 2010r

Podsumowaniem działalności KIS w 2010r. będzie konferencja zorganizowana w miesiącu listopadzie. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele władz samorządu województwa, powiatu i gminny, a przede wszystkim sami uczestnicy KIS.

Zarząd JSNP ”HUMANUS”

 


Dodano: 18 maja 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI