Dodano: 14 maja 2010 r. 

PRZYGODA Z FILOZOFIĄ

„Jesteśmy jako społeczność

odpowiedzialni za życie

poznawcze i moralne

przyszłych pokoleń

naszego narodu”

(M. Krąpiec 1921 - 2008)

Filozofia to dziedzina wiedzy, która jeszcze nie doczekała się w polskim szkolnictwie niższym należytego prestiżu. Jest jednak nadzieja, że, podobnie jak matematyka, wróci na właściwe miejsce, jako, że oba te przedmioty rozwijają umysł i uczą analitycznego spojrzenia na świat.

Termin filozofia pochodzi od greckiego matematyka i filozofa Pitagorasa żyjącego w VI w. p.n.e. Pierwotnie miał sens dosłowny i oznaczał poszukiwanie, umiłowanie mądrości lub posiadanie mądrości. Obecnie filozofia ma o wiele szersze znaczenie; w uproszczeniu można powiedzieć, że filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi natury świata i człowieka. Współcześni filozofowie rozważają kwestie natury istnienia, rozumienia bytu i rzeczywistości, prawdy i moralności, a także zagadnienia dotyczące człowieka, kwestie społeczne, prawne, kulturowe i teologiczne.

Miejsce pracy Ojca Krąpca

Wielkim orędownikiem prawdy, najwybitniejszym polskim filozofem, teologiem i humanistą był prof. Ojciec Mieczysław Krąpiec. Człowiek o wyjątkowej kulturze duchowej, szerokiej wiedzy i zainteresowaniach. Wyrażał jasno i otwarcie swoje poglądy, twardo stawał w obronie wartości chrześcijańskich oraz narodowych. Był pięciokrotnym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczynił uczelnię powszechnie znaną w świecie, cieszącą się wielkim prestiżem. Z inicjatywy prof. Krąpca powstała Powszechna Encyklopedia Filozofii, która stała się niejako jego testamentem, pisanym przez ostatnie lata przed śmiercią. Ten nieżyjący już dziś wielki filozof założył Lubelską Szkołę Filozofii, która jest na świecie jednym z nielicznych ośrodków filozofii realistycznej.

W celu przybliżenia postaci, tego wspaniałego pedagoga i wychowawcy zatroskanego o mądre wychowanie przyszłych pokoleń otwartych na ogólnoludzkie i ponadczasowe wartości, nasze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu przeznaczonego dla szkół, których patronem jest Jan Paweł II.

Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny z cyklu „Wielcy Polacy XX wieku” (pod hasłem: Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP – kapłan, filozof, pedagog, patriota – niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej) odbył się w dwóch etapach:

- I etap – konkurs wewnątrzszkolny

- II etap – konkurs ogólnopolski w Lublinie w dniach 7-8 V 2010r.

Organizatorem konkursu była Fundacja Deo et Patriare im. Prof. Mieczysława Krąpca OP

Zwiedzamy Muzeum KUL (od lewej K. Kolasa i M. Rząd kl. III f.

Finalistkami I etapu były uczennice: Magdalena Rząd i Katarzyna Kolasa – kl. III f, one też reprezentowały naszą szkołę na etapie ogólnopolskim. Nauczyciele przygotowujący to: mgr Barbara Czarny, mgr Elżbieta Sobótka oraz koordynator konkursu mgr Iwona Zezulińska- Sowa.

Wspólne zdjęcie laureatów Konkursu Filozoficznego

W dniach 6-7 maja br. finalistki wzięły udział w etapie ogólnopolskim (były również grupy z Ukrainy i Litwy), który odbył się na KUL w formie pisemnej i ustnej. Po eliminacjach mieliśmy okazję zwiedzać okolicznościową wystawę o prof. Krąpcu, Stare Miasto, Zamek Lubelski, Klasztor Dominikański oraz mieszkanie O. Profesora, jedliśmy też kolację w refektarzu zakonnym. W dniu następnym z okazji II Rocznicy Śmierci Ojca Krąpca wzięliśmy udział w uroczystościach na cmentarzu przy ulicy Lipowej, a następnie we Mszy św. w Kościele Akademickim. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się na auli KUL, poprzedzone archiwalną wypowiedzią O. Krąpca na temat filozofii kultury oraz wykładem prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego.

Pomysłodawcy tego wydarzenia wykazali się nie tylko wielkimi umiejętnościami organizacyjnymi, ale przede wszystkim niezwykłą serdecznością i ciepłem. Młodzież, biorąca udział w tym konkursie, poczuła się dowartościowana i doceniona. Niezwykle przyjacielska atmosfera stworzona przez organizatorów sprawiła, iż każdy poczuł się wygrany.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Pani Prezes Fundacji Deo et Patriare – Hannie Stefańskiej (oraz współpracownikom) za możliwość wzięcia udziału w tym Konkursie. Za ogrom pracy i poświęcenie włożone w to przedsięwzięcie oraz za wielką życzliwość i stworzenie rodzinnej atmosfery, jaka towarzyszyła tym „filozoficznym dniom”.

Koordynator konkursu

Iwona Zezulińska-Sowa

 


Dodano: 14 maja 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI