Dodano: 21 kwietnia 2010 r.

 

ZAPROSZENIE NA XLV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2010 r. o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego za 2009 rok,

2/ wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

3/ zatwierdzenia realizacji Projektu pt. „Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w Gminach Janów Lubelski i Potok Wielki”

4/ zmian w budżecie gminy na 2010 rok,

5/ utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej,

6/ utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej,

7/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 21 kwietnia 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI