Dodano: 6 kwietnia 2010 r.

 

Z KULTURALNEGO KALENDARZA - KWIECIEŃ

 

XI Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.

(16 kwietnia 2010 r. - Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim).

Biorą w nich udział amatorskie teatry żywego planu, lalkowe, plastyczne i kabarety, których wykonawcy nie ukończyli 18 lat. Celem przeglądu jest: prezentacja dorobku artystycznego, oraz inspirowanie do poszukiwania nowych form pracy artystycznej. Przegląd stwarza możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, instruktorami amatorskich zespołów teatralnych z naszego powiatu (uczestniczy w nim około 6 zespołów). Rada Konsultantów powołana przez organizatorów na przeglądach powiatowych omawia prezentowane widowiska z ich twórcami. Nominując do Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie, bierze pod uwagę: dobór właściwego repertuaru, uczestnictwo wykonawców we współtworzeniu widowiska, nowatorskie rozwiązania sceniczne i poszukiwanie środków wyrazu artystycznego. Karty zgłoszenia należy przesłać pod adres JOK do 9 kwietnia 2010 r.

Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK"

(eliminacje powiatowe - 20 kwietnia 2010 r. - Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim).

Celem przeglądu jest: prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju repertuaru, wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i nauczycieli, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej i piosenki polskiej. Uczestnicy Festiwalu startują w kategoriach: 6-10 lat, 11 -13 lat, 14-16 lat.

Jury w swojej ocenie kierować się będzie: doborem repertuaru dostosowanym do wieku uczestników, wykonaniem i ogólnym wyrazem artystycznym. Należy zaznaczyć, że znalezienie się w gronie laureatów eliminacji powiatowych nie jest równoznaczne z otrzymaniem nominacji do festiwalu Wojewódzkiego. Karty zgłoszenia należy przesłać pod adres JOK do 15 kwietnia 2010 r.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

(kwiecień 2010r.- eliminacje powiatowe )

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub). Mogą w nim uczestniczyć osoby uczęszczające do szkół ponad gimnazjalnych i starsze (również dorośli). Przeprowadzany jest w formie czterech turniejów: turniej recytatorski, turniej poezji śpiewanej, turniej teatrów jednego aktora i cieszący się dużą popularnością turniej: wywiedzione ze słowa.

Red.

 


Dodano: 6 kwietnia 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI