Dodano: 25 marca 2010 r.

STOWARZYSZENIE „NASZ DOM” AKTYWNIE DZIAŁA JUŻ 6 LAT !

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” powstało w 2004 roku i aktualnie liczy 58 członków reprezentujących różne środowiska. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należy, między innymi: działalność w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, promowanie idei wolontariatu, rozwijanie i prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz środowiskiem lokalnym.

Każdy rok dotychczasowej działalności był pełny ambitnych planów, które z konsekwencją były realizowane. Ostatni rok 2009 był rokiem bardzo aktywnej działalności Członków Stowarzyszenia - Pracowników BARKA" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim na rzecz Mieszkańców Domu. Przy ogromnym zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w dniu 19 maja 2009 roku została zorganizowana Majówka dla Mieszkańców „Barki”, w której uczestniczyli Mieszkańcy i Pracownicy z 9-ciu zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej z pięciu sąsiednich powiatów i zaproszeni goście, łącznie ok. 300 osób. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel ponad połowę żywności od sponsorów. Majówka rozpoczęła się wspólną modlitwą, a następnie uczestnicy integrowali się - grillowali i tańczyli na placu obok fontanny, przygrywała im Olek Orkiestra.

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i Dyrektora „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Pani Maria Wojda w dniu 31 maja 2009 roku otrzymała nagrodę „ANTEK ROKU” w kategorii „Wolontariusz Roku 2008” wręczoną przez Pana Krzysztofa Kołtysia - Burmistrza Janowa Lubelskiego za ponad 25 letnią pracę na rzecz Mieszkańców „Barki”.

Członkowie Stowarzyszenia wykazali duże zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Zamościa i Zwierzyńca w dniu 05.06.2009 roku dla prawie pięćdziesięcioosobowej grupy Mieszkańców i opiekunów.

Stowarzyszenie „Nasz Dom” w dniu 15.06.2009 r. zawarło umowę o współpracy partnerskiej do realizacji zadania Promocja Tradycji i Kultury Ziemi Janowskiej, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tej umowy, przy dużym wsparciu Janowskiego Ośrodka Kultury, zaprosiło inne stowarzyszenia pracujące z osobami niepełnosprawnymi do organizacji Letniej Gali Jeździeckiej (10-12.07.2009 r.) i Festiwalu Kaszy „Gryczaki 2009” (15-16.08.2009 r.).

Podczas trwania tych imprez organizowało ogródki integracyjne, robiło i prezentowało wystawy prac artystycznych Mieszkańców „Barki”.

Stowarzyszenia „Nasz Dom” również aktywnie uczestniczyło w pozyskiwaniu środków na zakup tomografu komputerowego dla szpitala w Janowie Lubelskim. Z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego w Janowie Lubelskim, wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Janowskiego, organizowało loterie fantowe podczas imprez plenerowych, m.in. podczas Jarmarku Garncarskiego w Łążku (28.06.2009 r.).

W 2009 roku Stowarzyszenie współpracowało także z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” oraz Forum Organizacji Pozarządowych, do których przystąpiło w roku 2008 i było reprezentowane przez Panią Justynę Maciaszek Zastępcę Prezesa.

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli i świadczyli pomoc Mieszkańcom „Barki” podczas licznych imprez organizowanych poza terenem Domu, m.in. na: Jarmarku Janowskim i Festiwalu Folkloru (03.05.2009 r.), X Jubileuszowej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej pielgrzymów z DPS, ŚDS, WTZ województwa lubelskiego (26.05.2009 r.), obchodach XXX - lecia Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie (01.06.2009 r.), prezentacji programu słowno muzycznego „Na strunach duszy” na rozpoczęcie Dni Kultury Chrześcijańskiej w janowskim Sanktuarium (07.06.2009 r.), III Powiatowym Festynie Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych Szczebrzeszyn 2009 w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie (24.06.2009 r.), spotkaniu integracyjnym „Powitanie Lata” w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju (02.07.2009 r.), Pikniku Integracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku (16.07.2009 r.), „Dniu otwartych drzwi” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim (23.07.2009 r.), cyklicznej imprezie „Pożegnanie lata” w ośrodku w Bojanowie organizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli (09.09.2009 r.), spotkaniu z okazji Dnia Seniora organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim (28.10.2009 r.), Spotkaniu Wigilijnym organizowanym przez Klub Seniora „Wrzos” przy OPS w Janowie Lubelskim (16.12.2009 r.) i Spotkaniu Wigilijnym organizowanym przez Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” w Zamościu (20.12.2009 r.).

Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali na terenie DPS zabawę taneczną z wróżbami „Andrzejki 2009” dla Mieszkańców „Barki” i Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim. Członkowie Stowarzyszenia - nauczyciele pracujący w szkołach organizowali wizyty przedświąteczne dzieci i młodzieży z Mieszkańcami Domu. Przekazywali im życzenia i obdarowywali upominkami, stroikami, kartkami świątecznymi.

Szczególne podziękowania kieruję do Wszystkich Przyjaciół Stowarzyszenia i zapraszam do współpracy.

Marta Startek

Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” 


Dodano: 25 marca 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI