Dodano: 24 marca 2010 r.

 

ZAPROSZENIE NA XLIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, która odbędzie się dnia 25 marca 2010 r. o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski III,

2/ sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski III,

3/ wykorzystania na potrzeby ochrony przyrody drzew stanowiących pomniki przyrody,

4/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

5/ zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za 2009 rok.

5. Prezentacja pt. „Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy”.

6. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 24 marca 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

©COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI