Dodano: 15 marca 2010 r.

 

SKARBNIK BUDŻETU GMINY INFORMUJE...

 

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY JANÓW LUBELSKI

ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

Wyszczególnienie Plan
po zmianach
Wykonanie
31.12.2009
%
wykonania

Dochody ogółem:

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie

- subwencje i różne rozliczenia

- środki finansowane z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji

- dochody własne gminy

39 821 419,98

 

4 295 537,00

 

11 888 863,00

7 494 297,98

16 142 722,00

37 661 281,18

 

4 295 512,52

 

11 889 292,68

 

5 441 822,87

16 034 653,11

94,6

 

99,9

 

100,0

 

72,6

99,3

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

42 846 125,98

 

28 488 430,14

14 357 695,84

40 866 315,89

 

27 853 498,98

13 012 816,98

95,4

 

97.8

90,6

Nadwyżka + / Deficyt -

-3 024 706,00

-3 205 034,71

-

Przychody budżetowe:

 

4 228 504,00

 

 

4 408 832,71

 

 

104,3

 

Rozchody ogółem

 

- spłaty pożyczek 

 

 

1 203 798,00

 

 

1 203 798,00

 

 

100,0

 

Sporządziła: G. O.

Sprawdziła: B. Sz.


Dodano: 15 marca 2010 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI