Dodano: 12 marca 2010 r.

 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych zdobywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, związanych z pozyskiwaniem Funduszy Europejskich na rozwój firmy.

25-26 marca 2010 r. - Lublin, Hotel Mercure Unia

Lublin, Al. Racławickie 12

Przedsiębiorcy w ramach szkolenia będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

I dzień - Konferencja, 25 marca 2010 r.

10:00-12:30 Wykłady wprowadzające

- Definicja małego i średniego przedsiębiorcy – badanie statusu firmy, 

- Przegląd najważniejszych źródeł finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw: Mapa przedsiębiorcy 2007-2013,

- Podstawowe zagadnienie związane z pomocą publiczną,

- Kwalifikowalność wydatków w programach operacyjnych,

- Pakiet antykryzysowy MRR oraz źródła informacji o funduszach.

13:30-17:00 Warsztaty (prowadzone równolegle)

Warsztat A - dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiębiorców (Regionalne Programy Operacyjne - RPO)

Uczestnicy: przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, mają małą wiedzę i doświadczenie nt. pozyskiwania środków unijnych, chcieliby pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje o wartości do ok. 1 mln złotych.

Warsztat B – dotacje na inwestycje dla małych i średnich firm (RPO)

Uczestnicy: przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 9 pracowników, mają już wiedzę i pewne doświadczenia nt. pozyskiwania środków z UE, chcieliby pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty inwestycyjne o wartości od ok. 1 mln ok. 8 mln złotych

Warsztat C - dotacje na projekty związane z ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii (RPO, Program Infrastruktura i Środowisko - POIIS)

Uczestnicy: przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków na projekty związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł (OZE) takich jak: wiatraki, biogazownie, elektrownie wodne, panele słoneczne tzw. solary, czy wytwarzanie energii z biomasy, w tym również na potrzeby własne przedsiębiorstwa, w ramach dofinansowania z działania 9.4 Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Warsztat D - finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach (PO IG)

Uczestnicy: przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać środki na przedsięwzięcia wysoko innowacyjne, w tym projekty zakładające przeprowadzenie dwóch faz: badawczej i wdrożeniowej, o wartości większej niż 8 mln złotych, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

 

II dzień - Konsultacje indywidualne, 26 marca 2010 r.

Konsultacje to możliwość bezpośredniej, indywidualnej, półgodzinnej rozmowy z doświadczonym ekspertem na temat Państwa pomysłu czy projektu. W konsultacjach wezmą również udział przedstawiciele instytucji udzielających wsparcia. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na konsultacje jest wskazanie tematu rozmowy lub ewentualnych pytań w formularzu zgłoszeniowym. Liczba miejsc na konsultacje jest ograniczona – przewidujemy przeprowadzenie 20 rozmów (5 w każdym z obszarów warsztatowych), dlatego zapraszamy do jak najwcześniejszej rejestracji.

Temat A - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców (RPO)

Temat B - Dotacja na inwestycje dla małych i średnich firm (RPO)

Temat C - Dotacja na projekty związane z ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii(RPO, POIIS)

Temat D - Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach (PO IG)

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji i zapisy na stronie: www.erodlaprzedsiebiorcow.pl

 


Dodano: 12 marca 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI